Filiala sector 5 București

Filiala de Cruce Roşie Sector 5 Bucureşti este persoană juridică de drept public, funcționează corespunzator Legii nr. 139 / 1995.

Servicii

 • asistență umanitară de urgență;
 • intervenții în situații de urgență; 
 • activități socio-medicale, educație pentru sănătate; 
 • acordarea primului ajutor medical de bază, formare în acordarea primului ajutor; 
 • activități socio-educative în domeniul dreptului internațional umanitar; 
 • Serviciul socio- medical Ambulanța Crucii Roșii (AMBU – CR).

ANUNȚURI

CURS CALIFICARE BRANCARDIER

Societatea Națională de Cruce Roșie din România organizează, în București, începând cu data de 10 aprilie 2021 cursul de formare profesională pentru ocupația BRANCARDIER cod N.C./COR 5132.1.4.

Informații suplimentare

CURS CALIFICARE INFIRMIERĂ

Societatea Națională de Cruce Roșie din România organizează, în București, începând cu data de 10 aprilie 2021 cursul de formare profesională pentru ocupația INFIRMIERĂ cod N.C./COR 5132.2.1.

Informații suplimentare

CURSURI DE INIȚIERE ÎN PRIM AJUTOR MEDICAL DE BAZĂ 

Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala de Crucea Roșie sector 5 București organizează cursuri de pregătire în acordarea primului ajutor de bază pentru persoane fizice și juridice.

Informații suplimentare

Licitatia de Fapte Bune

8 decembrie 2021 – Fii alături de noi și susține cauza Crucii Roșii Române!

Asistență umanitară de urgență la inițiativa voluntarilor Crucea Roșie

Familiile aflate în situații de risc din cauza contaminării cu virusul Covid-19 primesc asistență umanitară de urgență la inițiativa voluntarilor Crucea Roșie.

Noutăți STAMINA

Utilizarea modelelor FACS și CHARM în trial-ul românesc

Noutăți în cadrul Programului Școlar Colgate

Campania „Zâmbește pentru viitor” face parte din Programul Școlar Colgate.

SenioriNET – semnal de alarmă asupra stării de sărăcie în care trăiesc seniorii

În 2020, vârstnicii (65+) reprezentau 19% din populația României (INS), 32,8% dintre aceștia aflându-se în risc de excluziune socială sau sărăcie (Eurostat).

Rămânem încrezători – că vom depăși împreună provocările aduse în viața noastră de pandemia COVID-19

Filiala de Cruce Roșie sector 5  va oferi unui număr de 20 de Seniori un modul de inițiere în prim ajutor de baza in data de 2 octombrie 2021.

Următorul modul de inițiere in Prim ajutor medical de baza

programat pentru zilele de 1 și 2 octombrie 2021

Prezența numeroasă a copiilor la standurile Crucea Roșie de la Senat

Crucea Roșie Română – prezentă la zilele porților deschise ale Senatului României, cu activități la două corturi tematice: Educație pentru Sănătate și Inițiere în Prim-Ajutor Medical de bază.

Nu-i niciodată prea târziu să salvezi o viață de om!

Modul de inițiere în acordarea primului ajutor medical de bază – organizat special pentru seniori – sâmbătă, 2 octombrie 2021, ora 10.00 – Colegiul Economic Viilor

Horizon 2020
Call: H2020-SU-SEC-2018-2019-2020
SU-DRS-05-2019: Demonstration of novel concepts for the management of pandemic crises
Type of Action: Inovation Action (IA)

INVITAȚIE

Ne face o deosebită plăcere de a vă invita să vă exprimați acordul de participare în cadrul Workshop-urilor de prezentare a Proiectului și a instrumentelor de lucru dezvoltate în cadrul acestuia pentru a sprijini lupta împotriva pandemiilor.

Resurse

Noutăți în cadrul proiectului STAMINA

Această secțiune prezintă proiectul și ultimele noutăți.

Incepând cu luna septembrie 2020 SNCRR – Filiala de Cruce Roșie sector 5 București a început pregătirea activităților incluse în cadrul proiectului  „Demonstration of intelligent decision support for pandemic crisis prediction and management within and across European borders” (acronim STAMINA) în calitate de Partener în cadrul unui Consortiu alcătuit din 38 de parteneri (15 state UE si 2 state care nu sunt membre UE), din care 21 formeaza echipa de parteneri tehnici, 9 compun echipa de prim respondenți și 8 sunt Planificatori Naționali cu responsabilități în managementul crizelor pandemice.

Proiectul se desfășoară în cadrul programului “Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)” are o durată de 24 luni, corespunzător Acordului de subvenție multi-beneficiar acordat de către Uniunea Europeană.

STAMINA dezvoltă un set de instrumente inteligente de susținere a deciziilor pentru predicția și managementul pandemiei și demonstrează utilizarea sa de către practicieni la nivel național și regional în interiorul și peste granițele UE. Setul de instrumente STAMINA va permite planificatorilor naționali și primilor respondenți să anticipeze și să răspundă la problemele știute si neștiute cu care se confruntă aceștia în eforturile lor zilnice de a îmbunătăți securitatea sănătății.

Funcționalitatea principală a setului de instrumente include:

 • Analize web în timp real și social media care vizează monitorizarea încrederii publicului și semnalarea posibilelor focare de boală,
 • POCT și dispozitive de diagnosticare inteligente purtabile pentru screeningul de primă linie, 
 • Modelarea predictivă a focarului de pandemie și impactul acestuia, împreună cu sprijinul decizional în implementarea strategii de atenuare,
 • Sistem de avertizare timpurie,
 • Instrument de gestionare a crizelor care definește rolurile și acțiunile actorilor cheie în timpul gestionării crizelor, 
 • Instrument de generare a scenariului pentru crearea de scenarii de instruire, 
 • Imagine operațională comună ca principală interfață a soluției care permite un răspuns coordonat în timp util.

Setul de instrumente este însoțit de un set de ghiduri privind punerea în aplicare eficientă a principiilor de comunicare a riscurilor și a celor mai bune practici în planurile de pregătire și răspunsuri organizatorice. Utilizarea setului de instrumente STAMINA va fi demonstrată prin 12 simulări(demonstranții) de nivel național și regional de dimensiuni mici și un exercițiu de simulare transfrontalieră la scară largă, care implică toți partenerii consorțiului.

Instrumentele dezvoltate în cadrul Consorțiului STAMINA aduc o contribuție importantă pentru consacrarea unor rezultate ulterioare pozitive în lupta cu pandemiile – pentru toți actorii care sunt implicați în gestionarea managementului crizei pandemice: autorități, instituții responsabile cu organizarea sănătății, organizații support și de primă intervenție, planificatori, grupuri și cetățeni. Toți acești actori importanți – vor fi informați asupra modului în care, folosind instrumentele inovative create, vor putea să inițieze în comunitățile lor proiecte comprehensive în domeniul asigurării securității și sănătății persoanei.

STAMINA – prin setul de instrumente create va contribui la creșterea gradului de conștientizare privind importanța implicării individuale ori instituționale în lupta împotriva pandemiilor și astfel, poate determina schimbările necesare în contextul actual.

© 2021 Filiala de Cruce Roșie Sector 5

 • Politica de confidențialitate

Societatea Națională de Cruce Rosie din România
Filiala de Cruce Rosie Sector 5 București

Calea Rahovei nr. 217, Bl. 12, Sc. A, ap. 2, sector 5, 050896` București - România

tel: 0768855335; fax: (021) 337 06 95

e-mail: crucearosie.sector.5@gmail.com