Campania Națională de Informare COVID-19

8 122 de familii aflate în situații de vulnerabilitate vor beneficia de pachete cu produse de igienă

București, 10 martie 2021: În luna martie, 8 122 de familii nevoiașe din țară vor beneficia de pachete cu produse de igienă. Acțiunea face parte din campania națională de informare și de conștientizare a populației, în vederea limitării infectării cu virusul SARS-CoV-2 implementată de Crucea Roșie Română cu sprijinul financiar al organizației United States Agency for International Development (USAID), prin intermediul apelului global al Federației Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie (IFRC).

În sectorul 5 București activitățile de distribuție se desfășoară în perioada 10 – 20 martie 2021 – cu implicarea voluntarilor și a membrilor activi Crucea Roșie din 11 instituții și organizații – din cadrul celor 45 de instituții publice și/sau private/instituții școlare/organizații și asociații care si-au dat Acordul să participe – în calitate de ca parteneri de promovare ai Campaniei de prevenire COVID-19.

Fiecare pachet cu produse de igienă conține detergent, săpun, hârtie igienică, aparate de ras, pastă și periuță de dinți, detergent de vase, dezinfectant universal, produse pentru igiena personală. Pachetele vor fi distribuite de voluntarii Crucii Roșii Române direct la domiciliul beneficiarilor, persoane nevoiașe, familii cu mulți copii, persoane în vârstă cu venituri foarte mici, persoane care locuiesc în zone rurale sărace sau izolate.

În perioada octombrie 2020 – februarie 2021, 470 voluntari de Cruce Roșie din toată țara, instruiți prin sesiuni speciale de informare, s-au deplasat în 560 de localități în special din mediul rural sau în comunități aflate în risc de infectare, unde au discutat cu 124 707 de adulți despre prevenția îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2 și au oferit sfaturi despre efectele psihologice ale pandemiei, despre reducerea stigmatizării asociate cu boala COVID-19 și despre modalitățile de reducere a stresului provocat de virus. Tot în această perioadă voluntarii, au susținut pentru 22 137 de elevi, sesiuni de educație pentru sănătate și suport emoțional atât fizic în școli cât și în sistem online.

În cadrul campaniei au fost distribuite 306 000 fly-ere și 30 450 de afișe cu informații structurate pe categorii de vârstă în unitățile școlare, în 751 de comunități – sate, cartiere mărginașe, comunități religioase, companii, platforme industriale, unități sanitare – și zone cu risc de infectare – piețe, târguri, gări etc. În mediul online au fost realizate zeci de materiale de informare care au ajuns la publicul larg.

Un plus al campaniei de informare a fost componenta de feedback comunitar prin care, în funcție de nevoile de informare ale populației, constatate la nivel local, filialele de Crucea Roșie au adaptat comunicarea punând accent pe aceste nevoi. Una dintre provocările cel mai des întâlnită a fost lipsa produselor de igienă și de curățenie pe care familiile nevoiașe să le folosească pentru a se proteja de infecția cu virusul SARS-COV2.

Pentru publicul general, Campania națională de informare și conștientizare a populației în vedere limitării infectării cu virusul COVID-19 continuă în sistem online și pe rețelele de socializare prin publicarea de materiale și prin apelul la respectarea măsurilor de protecție și informații corecte și complete despre vaccinarea anti COVID-19 .

Despre Crucea Roșie Română: Societatea Națională de Cruce Roșie din România, organizația umanitară cu expertiză în prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor și intervenția în situație de dezastre, este în colaborare permanentă cu autoritățile centrale și locale și oferă sprijin logistic, uman și material pentru a consolida răspunsul țării noastre la amenințarea cu noul coronavirus (COVID-19). Mai multe informații despre intervenția Crucii Roșii Române pentru limitarea efectelor negative ale pandemiei COVID19 găsiți aici: https://covid.crucearosie.ro

Filiala de Cruce Roșie sector 5 București – parte integrantă a Crucii Roșii Române – acționează la nivel comunitar local pe raza administrativ teritorială a sectorului 5 București – și în cadrul parteneriatelor stabilite – în cadrul proiectelor inițiate în nume propriu, și la nivelul Municipiului București și/sau nivel național și internațional, după caz.

Mai multe informații găsiți aici: https://www.crucearosie5.ro/campania-covid-19/

În perioada sept. 2020 – oct. 2022 – Filiala de Cruce Roșie sector 5 București – este parte dintr-un Consorțiu Internațional – în cadrul proiectului intitulat STAMINA – împreună cu 36 de organizații de-a lungul UE (și din afara acesteia) care s-au unit pentru a livra un proiect de inovare Horizon 2020 pe doi ani. Soluția STAMINA va asista planificatorii naționali, agențiile regionale de management al crizei, primii respondenți și cetățenii. STAMINA aspiră la o schimbare de paradigmă în gestionarea crizelor pandemice și işi propune să îmbunătățească securitatea sănătății în Europa și nu numai, oferind practicienilor instrumente noi, ușor de utilizat, care vor facilita consolidarea capacității și cooperarea transfrontalieră la nivel național și regional.prin atingerea a cinci obiective cheie.

Mai multe informații despre proiectul STAMINA găsiți aici: https://stamina-project.eu/new-eu-funded-project-launched-to-build-smart-support-platform-for-pandemic-prediction-and-management/.

Informații privind activitățile și proiectele desfășurate la nivel local găsiți și aici: https://www.crucearosie5.ro/campania-covid-19/.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să contactaţi:
Ana Ungureanu, Director Filiala de Cruce Roșie sector 5 București, 0734449940

Activitățile de distribuție pachete igienice continuă

Activitatea a fost organizată la sediul Liceului Teoretic „Ion Barbu” sector 5 București – instituție școlară parteneră a Filialei în cadrul Campaniei de prevenire a contaminării cu virusul Covid-19.

Beneficiarii au fost selectați din rândul familiilor monoparentale, cu mai mulți de 2 copii, care parcurg situații sociale dificile în această perioadă.

Activitățile vor continua până la data de 20 martie 2021, pentru un număr total de 180 familii din sectorul 5 București.

In sectorul 5 București activitățile de informare și de consiliere din cadrul Campaniei Covid – 19 – au continuat în luna februarie.

Peste 6.000 de elevi au fost informați și instruiți cu privire la măsurile de protecție privind contaminarea cu virusul Covid-19, precum și la prevenirea riscurilor asociate în perioada de pandemie .

Au fost prezentate și dezbătute cu elevii, în activități interactive, diverse  teme privind  reducerea stresului –  și prevenirea discriminării – atât în mediul public cât și în cadrul comunităților de elevi.

Mulțumim  cadrelor didactice din cele 19 instituții școlare de la nivelul sectorului 5 București – care s-au  implicat  voluntar în realizarea activităților cu elevii din cadrul unui număr de 248 de clase, voluntarilor crucea roșie care au pregătit și au participat la sesiunile de instruire, partenerilor care au asigurat suportul logistic în pregătirea activităților, și nu în ultimul rând – inițiatorilor și finanțatorilor Campaniei Naționale.

Centrul de zi „Sf. Francisc de Assisi” - DGASMB

Măsurile s-au relaxat însă pericolul rămâne prezent. În special în rândul persoanelor fără adăpost.
Astfel DGASMB în parteneriat cu Crucea Roșie sector 5 organizează o sesiune de informare pentru beneficiarii centrului nostru în care vor fi abordate teme precum:
  • gestionarea stresului și prevenirea transformării fricii în stigmatizare;
  • importanța vaccinării;
  • măsuri de prevenție specifce;
  • noțiuni generale de igienă și protecție.

Și în luna februarie au continuat activitățile de sprijin acordate persoanelor vârstnice – singure și cu mobilitate restrânsă. 

Voluntarii Crucea Roșie au acordat consiliere privind masuri de evitare a stresului în perioada de pandemie și au oferit informații privind măsurile de protecție privind virusul Covid-19.

  • 23 500 de elevi și 188 000 de adulți beneficiază de campanii de informare

  • 8 122 de familii nevoiașe beneficiază de pachete cu produse de igienă

București, 23 noiembrie 2020: Societatea Națională de Cruce Roșie din România (SNCRR) implementează un nou proiect de intervenție în pandemia COVID-19. Proiectul finanțat de United States Agency for International Development (USAID), prin intermediul apelului global al Federației Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie (IFRC), vizează o campanie națională de informare și de conștientizare a populației, în vederea limitării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Astfel, 23 500 de elevi din 40 de județe și 4 sectoare ale Municipiului București vor participa, timp de 4 luni, la sesiuni de educație pentru sănătate și suport emoțional atât în școli cât și în sistem online, sesiuni susținute de voluntari instruiți ai Crucii Roșii Române.

Totodată, 188 000 de adulți, în special din mediul rural sau din comunități aflate în risc de infectare, vor primi informații despre prevenția îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2, precum și sfaturi despre efectele psihologice ale pandemiei, despre reducerea stigmatizării asociate cu boala COVID-19 și despre modalitățile de reducere a stresului provocat de aceasta.

Statele Unite sunt alături de România ca parte a eforturilor comune de a gestiona pandemia cauzată de COVID-19 și de a merge mai departe împreună. Ca răspuns la pandemia actuală, am acordat 800.000 de dolari finanțare directă către Crucea Roșie Română pentru a sprijini lupta României cu COVID-19 și pentru a spori rezistența instituțională în comunitățile rurale vulnerabile, iar companiile americane au sprijinit și ele instituțiile publice și organizațiile non guvernamentale care au depus eforturi pentru a gestiona și limita efectele pandemiei. Această inițiativă este o dovadă a generozității poporului american și al angajamentului ferm al SUA de a sprijini România în această perioadă dificilă. Lupta împotriva acestui virus este departe de a fi terminată, dar poporul american rămâne dedicat colaborării cu România în lupta împotriva COVID-19”, au declarat reprezentanții Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România. 

Campania a debutat în luna octombrie cu mai multe sesiuni de informare și instruire a 470 de voluntari de Cruce Roșie din 44 de filiale SNCRR din țară. Începând cu data de 16 noiembrie, voluntarii desfășoară caravană de educație pentru sănătate atât prin sesiuni destinate elevilor, fizic și online, cât și prin deplasarea efectivă în comunități aflate în risc de infectare și informarea directă a membrilor acestora.

Un plus al campaniei de informare este componenta de feedback comunitar prin care, în funcție de nevoile de informare ale populației constatate la nivel local, filialele de Crucea Roșie vor adapta campania punând accent pe aceste nevoi.

 

Proiectul are în vede și ajutorarea a 8 122 de familiile nevoiașe cu pachete cu produse de igienă.

Crucea Roșie Română rămâne în continuarea în prima linie a ajutorului umanitar alături de cei aflați în nevoie. Conform misiunii noastre, avem în vedere sprijinul acestora cu produse de igienă. Suntem conștienți, totodată, că un rol foarte important în limitarea transmiterii noului coronavirus este informarea corectă și completă. Cu sprijinul voluntarilor noștri, vom ajunge acolo unde informația este greu de obținut, unde oamenii nu au acces la materiale de informare și de protecție sau unde există un grad înalt de scepticism privind urgența situației în care ne aflăm”, a declarat Ioan Silviu Lefter, director general Crucea Roșie Română.

Pentru publicul general, Campania națională de informare și conștientizare a populației în vedere limitării infectării cu virusul COVID-19 continuă în sistem online și pe rețelele de socializare prin publicarea de materiale și prin apelul la respectarea măsurilor de protecție și a indicațiilor autorităților.

Niciunul dintre noi nu este în siguranță până când toți nu sunt în siguranță!

Despre Crucea Roșie Română:

Societatea Națională de Cruce Roșie din România, organizația umanitară cu expertiză în prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor și intervenția în situație de dezastre, este în colaborare permanentă cu autoritățile centrale și locale și oferă sprijin logistic, uman și material pentru a consolida răspunsul țării noastre la amenințarea cu noul coronavirus (COVID-19). Mai multe informații despre intervenția Crucii Roșii Române pentru limitarea efectelor negative ale pandemiei COVID19 găsiți aici: www.crucearosie.ro

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să contactaţi:

CRUCEA ROȘIE ROMÂNĂ, Lazăr Nadia, Expert Comunicare, Tel: 0748 238 024

VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19 ÎN ROMÂNIA

CE ESTE VACCINAREA?
Vaccinarea este o modalitate simplă, sigură și eficientă de a proteja oamenii împotriva bolilor grave, înainte de a intra în contact cu ele. Vaccinarea folosește apărarea naturală a corpului pentru a construi rezistență la infecții specifice și vă întărește sistemul imunitar.

Vaccinurile vă antrenează sistemul imunitar pentru a crea anticorpi, la fel ca atunci când este expus unei boli. Cu toate acestea, deoarece vaccinurile conțin doar forme de germeni ucise sau slăbite, cum ar fi viruși sau bacterii, acestea nu cauzează boala și nu vă expun complicațiilor ce pot apărea în urma ei.

Majoritatea vaccinurilor se administrează prin injecție, dar unele sunt administrate pe cale orală (pe cale orală) sau pulverizate în nas.

DE CE ESTE VACCINAREA IMPORTANTA?
Vaccinarea este o modalitate sigură și eficientă de a preveni bolile și de a salva vieți – acum mai mult ca niciodată. Astăzi există vaccinuri disponibile pentru a proteja împotriva a cel puțin 20 de boli, cum ar fi difteria, tetanosul, tusea convulsivă, gripa și rujeola. Împreună, aceste vaccinuri salvează viețile a până la 3 milioane de oameni în fiecare an.

Când ne vaccinăm, nu ne protejăm doar pe noi înșine, ci și pe cei din jurul nostru. Unii oameni, precum cei care sunt grav bolnavi, sunt sfătuiți să nu facă anumite vaccinuri – așa că depind de ceilalți dintre noi pentru a se vaccina și a ajuta la reducerea răspândirii bolilor. 

În timpul pandemiei COVID-19, vaccinarea continuă să fie extrem de importantă. Pandemia a provocat o scădere a numărului de copii care primesc imunizări de rutină, ceea ce ar putea duce la o creștere a bolilor și a decesului din cauza bolilor care pot fi prevenite. OMS a cerut țărilor să se asigure că serviciile esențiale de imunizare și sănătate continuă, în ciuda provocărilor ridicate de COVID-19.

CUM ACTIONEAZA VACCINURILE?

Vaccinurile reduc riscurile de îmbolnăvire lucrând cu apărarea naturală a corpului pentru a construi protecție. Când sunteți vaccinați, sistemul dvs. imunitar răspunde.

Aceasta:
• Recunoaște germenii invadatori, cum ar fi virusul sau bacteriile.
• Produce anticorpi. Anticorpii sunt proteine ​​produse în mod natural de sistemul imunitar pentru combaterea bolilor.
• Își amintește boala și cum să o combateți. Dacă în viitor vei fi expus la germeni, sistemul tău imunitar îl poate distruge rapid înainte de a dezvolta simptome de boală.

Vaccinul este, prin urmare, un mod sigur și inteligent de a produce un răspuns imun în organism, fără a provoca boli.

Sistemele noastre imune sunt concepute pentru a-și aminti. Odată expuși la una sau mai multe doze de vaccin, de obicei rămânem protejați împotriva unei boli timp de ani, decenii sau chiar o viață. De aceea sunt vaccinurile atât de eficiente. În loc să trateze o boală după ce apare, vaccinurile ne împiedică în primul rând să ne îmbolnăvim.

CUM PROTEJEAZA VACCINURILE INDIVIZII SI COMUNITATILE?
Vaccinurile funcționează antrenând și pregătind apărarea naturală a corpului – sistemul imunitar – pentru a recunoaște și a combate virusurile și bacteriile. Dacă organismul este expus ulterior la acești agenți patogeni care cauzează boli, el va fi gata să-i distrugă rapid – ceea ce previne îmbolnăvirea.

Când o persoană se vaccinează împotriva unei boli, riscul de infecție este, de asemenea, redus – deci este, de asemenea, mai puțin probabil să transmită virusul sau bacteriile altora. Pe măsură ce mai mulți oameni dintr-o comunitate se vaccinează, mai puțini oameni rămân vulnerabili și există mai puține posibilități ca o persoană infectată să transmită agentul patogen unei alte persoane. Reducerea posibilității ca un agent patogen să circule în comunitate îi protejează pe cei care nu pot fi vaccinați (din cauza condițiilor de sănătate, cum ar fi alergiile sau vârsta lor) de boala vizată de vaccin.

„Imunitatea de turmă”, cunoscută și sub numele de „imunitatea populației”, este protecția indirectă împotriva unei boli infecțioase care este asigurată atunci când imunitatea se dezvoltă într-o populație fie prin vaccinare, fie prin infecție anterioară. Imunitatea de turmă nu înseamnă că persoanele nevaccinate sau persoanele care nu au fost infectate anterior sunt ele însele imune. În schimb, imunitatea de turmă există atunci când indivizii care nu sunt imuni și trăiesc într-o comunitate cu o proporție ridicată de imunitate, sunt mai puțin expuți riscului de a se îmbolnăvi în comparație cu indivizii neimuni care trăiesc într-o comunitate cu o proporție mică de imunitate.

În comunitățile cu imunitate ridicată, persoanele neimune au un risc mai scăzut de boală decât într-o comunitate neimunizată, dar riscul lor redus rezultă din imunitatea persoanelor din comunitatea în care trăiesc (adică imunitatea turmei) nu pentru că ele personal sunt imune. Chiar și după ce imunitatea efectivului este atinsă pentru prima dată și se observă un risc redus de boală în rândul persoanelor neimunizate, acest risc va continua să scadă dacă acoperirea vaccinării continuă să crească. Când acoperirea vaccinului este foarte mare, riscul de boli în rândul celor care nu sunt imuni poate deveni similar cu cei care sunt cu adevărat imuni.

OMS susține obținerea „imunității turmei” prin vaccinare, și nu prin îmbolnăvirea efectivă a populației, deoarece acest lucru ar duce la cazuri și decese inutile.

Pentru COVID-19, o nouă boală care provoacă o pandemie globală, două vaccinuri au fost deja lansate, după ce au demonstrat siguranța și eficacitatea împotriva bolii. Nu se cunoaște proporția populației care trebuie vaccinată împotriva COVID-19 pentru a începe să inducă imunitatea efectivului. Acesta este un domeniu important de cercetare și probabil va varia în funcție de comunitate, vaccin, populațiile prioritare pentru vaccinare și alți factori.

Imunitatea de turmă este un atribut important al vaccinurilor împotriva poliomielitei, rotavirusului, pneumococului, Haemophilus influenzae tip B, febrei galbene, meningococului și a numeroaselor alte boli care pot fi prevenite prin vaccinare. Cu toate acestea, este o abordare care funcționează numai pentru bolile care pot fi prevenite prin vaccinare, cu un element de răspândire de la persoană la persoană. De exemplu, tetanosul este prins de bacteriile din mediul înconjurător, nu de la alte persoane, astfel încât cei care nu sunt imunizați nu sunt protejați de boală chiar dacă majoritatea restului comunității este vaccinată.

DE CE SA MA VACCINEZ?
Fără vaccinuri, suntem expuși riscului de boli grave și dizabilități provocate de boli precum rujeola, meningita, pneumonia, tetanosul și poliomielita. Multe dintre aceste boli pot pune viața în pericol. OMS estimează că vaccinurile salvează între 2 și 3 milioane de vieți în fiecare an.

Deși este posibil ca unele boli să fi devenit mai puțin frecvente, germenii care le provoacă continuă să circule în unele sau în toate părțile lumii. În lumea de astăzi, bolile infecțioase pot trece cu ușurință granițele și pot infecta pe oricine nu este protejat

Există astfel două motive cheie pentru a ne vaccina: să ne protejăm pe noi înșine și să îi protejăm pe cei din jurul nostru. Deoarece nu toată lumea poate fi vaccinată – inclusiv bebelușii foarte mici, cei care sunt grav bolnavi sau au anumite alergii – depind de vaccinarea altor persoane pentru a se asigura că sunt, de asemenea, în siguranță împotriva bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare.

CAND AR TREBUI SA MA VACCINEZ?
Vaccinurile ne protejează pe tot parcursul vieții și la diferite vârste, de la naștere până la copilărie, ca adolescenți și până la bătrânețe. În majoritatea țărilor vi se va oferi un carnet de vaccinare care vă va spune ce vaccinuri ați făcut dumneavoastră sau copilul dumneavoastră și când urmează următoarele vaccinuri sau doze de rapel. Este important să vă asigurați că toate aceste vaccinuri sunt actualizate.

Dacă amânăm vaccinarea, riscăm să ne îmbolnăvim grav. Dacă așteptăm până credem că putem fi expuși unei boli grave – ca în timpul unui focar de boală – este posibil să nu existe suficient timp pentru ca vaccinul să funcționeze și să primiți toate dozele recomandate.

De ce începe vaccinarea la o vârstă atât de fragedă?
Copiii mici pot fi expuși bolilor în viața lor de zi cu zi din multe locuri și oameni diferiți, ceea ce îi poate pune în pericol. Programul de vaccinare recomandat de OMS este conceput pentru a proteja sugarii și copiii mici cât mai devreme posibil. Sugarii și copiii mici prezintă adesea cel mai mare risc de boli, deoarece sistemul lor imunitar nu este încă pe deplin dezvoltat, iar corpul lor este mai puțin capabil să combată infecțiile. Prin urmare, este foarte important ca copiii să fie vaccinați împotriva bolilor la momentul recomandat.
Nu mi-am vaccinat copilul la ora recomandată. E prea târziu pentru a recupera?
Pentru majoritatea vaccinurilor, nu este niciodată prea târziu pentru a recupera. Discutați cu medicul dumneavoastră despre cum să obțineți orice doză de vaccinare ratată pentru dvs. sau pentru copilul dumneavoastră.
CUM SE TESTEAZA SI SE PRODUC VACCINURILE?
Cele mai des utilizate vaccinuri există de zeci de ani, milioane de oameni le primesc în siguranță în fiecare an. La fel ca în cazul tuturor medicamentelor, fiecare vaccin trebuie să treacă prin teste ample și riguroase pentru a se asigura că este sigur înainte de a putea fi introdus într-o țară.

Un vaccin experimental este testat mai întâi la animale pentru a evalua siguranța și potențialul său de prevenire a bolilor. Apoi este testat în studii clinice la om, în trei faze:

În faza I, vaccinul este administrat unui număr mic de voluntari pentru a evalua siguranța acestuia, pentru a confirma că generează un răspuns imun și pentru a determina doza corectă.

În faza a II-a, vaccinului se administrează de obicei pe sute de voluntari, care sunt monitorizați îndeaproape pentru orice reacții adverse, pentru a evalua în continuare capacitatea sa de a genera un răspuns imun. În această fază, datele sunt, de asemenea, colectate ori de câte ori este posibil cu privire la rezultatele bolii, dar de obicei nu în număr suficient de mare pentru a avea o imagine clară a efectului vaccinului asupra bolii. Participanții la această fază au aceleași caracteristici (cum ar fi vârsta și sexul) ca persoanele cărora le este destinat vaccinul. În această fază, unii voluntari primesc vaccinul, iar alții nu, ceea ce permite efectuarea de comparații și concluzii cu privire la vaccin.

În faza III, vaccinul este administrat pe mii de voluntari – dintre care unii primesc vaccinul de investigație, iar unii dintre ei nu, la fel ca în studiile de fază II. Datele de la ambele grupuri sunt comparate cu atenție pentru a vedea dacă vaccinul este sigur și eficient împotriva bolii pe care este conceput să o protejeze.

Odată ce rezultatele studiilor clinice sunt disponibile, sunt necesari o serie de pași, inclusiv verificări ale eficacității, siguranței și producției pentru aprobări de reglementare și politici de sănătate publică, înainte ca un vaccin să poată fi introdus într-un program național de imunizare.

După introducerea unui vaccin, o monitorizare atentă continuă să detecteze orice reacții adverse neașteptate și să evalueze în continuare eficacitatea în cadrul utilizării de rutină în rândul unui număr și mai mare de persoane, pentru a evalua în continuare modul în care cel mai bine se poate utiliza vaccinul pentru cel mai mare impact protector.

INCA MAI AM NELAMURIRI LEGATE DE VACCINARE. CE AR TREBUI SA FAC?
Dacă aveți întrebări cu privire la vaccinuri, asigurați-vă că discutați cu personalul medical. Ei vă pot oferi sfaturi științifice despre vaccinare pentru dvs. și familia dvs., inclusiv programul de vaccinare recomandat în țara dvs.

Când căutați informații online despre vaccinuri, asigurați-vă că ați consultat numai surse de încredere.

CE CONTINE UN VACCIN?
Toate ingredientele joacă un rol important în asigurarea unui vaccin sigur și eficient. Unele dintre acestea includ:

Antigenul. Aceasta este o formă ucisă sau slăbită a unui virus sau a unei bacterii, care ne antrenează corpurile să recunoască și să combată boala dacă o vom întâlni în viitor.

Adjuvanți, care ajută la stimularea răspunsului nostru imunitar. Acest lucru înseamnă că ajută vaccinurile să funcționeze mai bine.

Conservanți, care asigură un vaccin rămâne eficient.

Stabilizatori, care protejează vaccinul în timpul depozitării și transportului.

Ingredientele vaccinului pot părea necunoscute atunci când sunt listate pe o etichetă. Cu toate acestea, multe dintre componentele utilizate în vaccinuri apar în mod natural în organism, în mediu și în alimentele pe care le consumăm. Toate ingredientele din vaccinuri – precum și vaccinurile în sine – sunt testate și monitorizate cu atenție pentru a se asigura că sunt sigure.

SUNT VACCINURILE SIGURE?
Vaccinarea este sigură, iar efectele secundare ale vaccinului sunt de obicei minore și temporare, cum ar fi o durere în braț sau febră ușoară. Sunt posibile efecte secundare mai grave, dar extrem de rare.

Orice vaccin autorizat este testat riguros în mai multe faze ale studiilor înainte de a fi aprobat pentru utilizare și reevaluat în mod regulat odată ce este introdus. Oamenii de știință monitorizează, de asemenea, în mod constant informații din mai multe surse pentru orice semn că un vaccin poate provoca riscuri pentru sănătate.

Amintiți-vă, este mult mai probabil să fiți grav răniți de o boală care poate fi prevenită prin vaccinare decât de un vaccin. De exemplu, tetanosul poate provoca dureri extreme, spasme musculare (lacăte) și cheaguri de sânge, rujeola poate provoca encefalită (o infecție a creierului) și orbire. Multe boli care pot fi prevenite prin vaccinare pot duce chiar la deces. Beneficiile vaccinării depășesc cu mult riscurile și multe alte boli și decese ar avea loc fără vaccinuri.

Există efecte secundare din vaccinuri?
Ca orice medicament, vaccinurile pot provoca reacții adverse ușoare, cum ar fi febră de grad scăzut, sau durere sau roșeață la locul injectării. Reacțiile ușoare dispar de la sine în câteva zile.

Efectele secundare severe sau de lungă durată sunt extrem de rare. Vaccinurile sunt monitorizate continuu pentru siguranță, pentru a detecta evenimentele adverse rare.

Se pot administra unui copil mai multe vaccinuri odată?
Dovezile științifice arată că administrarea mai multor vaccinuri în același timp nu are niciun efect negativ. Copiii sunt expuși la câteva sute de substanțe străine care declanșează un răspuns imun în fiecare zi. Simplul fapt de a mânca alimente introduce noi germeni în organism, iar numeroase bacterii trăiesc în gură și nas.

Când este posibilă o vaccinare combinată (de exemplu, pentru difterie, pertussis și tetanos), aceasta înseamnă mai puține injecții și reduce disconfortul pentru copil. De asemenea, înseamnă că copilul dumneavoastră primește vaccinul potrivit la momentul potrivit, pentru a evita riscul de a contracta o boală potențial mortală.

Există vreo legătură între vaccinuri și autism?
Nu există dovezi ale vreunei legături între vaccinuri și autism sau tulburări autiste. Acest lucru a fost demonstrat în numeroase studii, efectuate pe populații foarte mari.

Studiul din 1998 care a ridicat îngrijorări cu privire la o posibilă legătură între vaccinul împotriva rujeolei-oreionului-rubeolei (ROR) și autismului s-a dovedit ulterior a fi fals și fraudulos. Lucrarea a fost retrasă ulterior de revista care a publicat-o, iar medicul care a publicat-o și-a pierdut licența medicală. Din păcate, publicația sa a creat frica care a dus la scăderea ratelor de imunizare în unele țări și la focarele ulterioare ale acestor boli.

Cu toții trebuie să ne asigurăm că luăm măsuri pentru a împărtăși numai informații științifice credibile despre vaccinuri și bolile pe care acestea le previn.

Vaccinarea împotriva COVID-19

COMITETUL NAȚIONAL DE COORDONARE A ACTIVITĂȚILOR PRIVIND VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19 ÎN ROMÂNIA

Material destinat medicilor specialiști de medicină de familie din România. Mai multe informații: www.vaccinare-covid.gov.ro

Vaccinurile pe bază de ARN Mesager

COMITETUL NAȚIONAL DE COORDONARE A ACTIVITĂȚILOR PRIVIND VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19 ÎN ROMÂNIA

Mai multe informații: www.vaccinare-covid.gov.ro 

ÎNTREBĂRI: VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19

Este posibil ca vaccinul COVID-19 să provoace boala sau să o agraveze?
Vaccinul nu provoacă boala COVID-19, și nu există nicio dovadă care să demonstreze că administrarea acestui vaccin în timpul bolii o poate agrava. Totuși, persoanele care manifestă simptome specifice infectării cu COVID-19 cum ar fi febra și tusea nu ar trebui să se vaccineze pentru moment. Mai degrabă aceste persoane trebuie să consulte un specialist care să îi sfătuiască asupra pașilor ce trebuie parcurși pentru a se vindeca.
Care sunt beneficiile imunizării cu vaccinul împotriva COVID-19?
Până în prezent, oamenii de știință demonstrează că vaccinarea ar putea fi un mod puternic nu numai de a ne proteja pe noi înșine ci și întreaga comunitate. Purtarea măștilor și distanțarea socială și după vaccinare reduc și mai mult șansele de a fi expuși la virus sau de a-l transmite altora, dar aceste măsuri nu sunt suficiente.

Vaccinurile pregătesc sistemul nostru imunitar pentru a recunoaște și combate virusul care provoacă COVID-19. Aceasta înseamnă că vaccinurile COVID-19 vor acționa la nivelul sistemul nostru imunitar, astfel încât acesta va fi gata să ne protejeze de virus dacă suntem expuși.

Experții sunt de părere de asemenea că administrarea unui vaccin COVID-19 ne poate ajuta să dezvoltăm o formă mai puțin gravă a bolii dacă totuși ne infectăm.

Cum știm că vaccinurile împotriva COVID-19 sunt sigure?
La fel ca toate vaccinurile, vaccinurile COVID-19 trec prin studii riguroase, în mai multe etape, inclusiv studii prin implicarea a zeci de mii de oameni. Aceste studii, care includ persoane cu risc crescut de infectare cu COVID-19, sunt concepute pentru a identifica efectele secundare comune sau alte probleme de siguranță legate de vaccin.

Atunci când rezultatele studiilor sunt publicate și disponibile, agențiile de reglementare examinează datele pentru a se asigura că vaccinul este sigur. Vaccinul este lansat numai atunci când autoritățile de reglementare a sa sunt convinse că vaccinul este sigur și eficient. Vaccinurile COVID-19 deja introduse precum si cele care se vor lansa, sunt monitorizate permanent pentru a identifica orice reacții adverse neașteptate.

Cum este posibil să dezvolți un vaccin sigur atât de repede?
Deși vaccinurile COVID-19 au fost dezvoltate cu o rapiditate mai mare decât oricare alt vaccin din istorie, s-a acordat atenție asupra siguranței lui la fel ca în orice alt proces de dezvoltare a unui vaccin. Oamenii de știință au acordat prioritate dezvoltării vaccinului COVID-19 față de altele, din cauza urgenței globale.

Vaccinurile care sunt acum lansate și aprobate de organismele de reglementare au trecut prin aceeași cantitate de teste și procese de siguranță ca și alte vaccinuri. Orice vaccin care se aprobă și se pune în folosință este testat riguros pe zeci de mii de oameni.

Unele dintre procesele științifice avute de obicei în vedere au fost, de asemenea, accelerate, astfel încât vaccinul să poată fi pus la dispoziție mai rapid. De exemplu, participanții la studiu au fost recrutați în timp ce studiul era încă în curs de punere în practică, așa că aceștia erau disponibili să înceapă în momentul aprobării cercetării.

Cum definim, sau ce înseamnă încrederea într-un vaccin?
Încrederea în vaccinuri este credința că vaccinarea, precum și furnizorii, sectorul privat și actorii politici din spatele acestora, servesc intereselor de sănătate ale populației. La fel ca și „scepticismul”, încrederea este foarte variabilă și înrădăcinată în contextul politico-economic. Acest lucru va afecta mereu încrederea populațiilor în vaccinuri.
Ce tipuri de vaccinuri COVID-19 sunt dezvoltate? Cum funcționează acestea?
Oamenii de știință dezvoltă multe potențiale vaccinuri COVID-19. Toate sunt concepute pentru a învăța sistemul imunitar al organismului să recunoască și să blocheze în siguranță virusul care cauzează COVID-19.

Diferitele tipuri de vaccinuri includ:

• Vaccinurile cu virusuri inactivate sau slăbite utilizează o formă a virusului care nu provoacă boli, dar totuși provoacă un răspuns imun. Vaccinurile pentru hepatita A și varicelă funcționează astfel. Niciunul dintre vaccinurile COVID-19 aprobate până la sfârșitul anului 2020 nu a fost realizat în acest fel.

• Vaccinurile subunitare, cum ar fi vaccinurile pe bază de proteine, injectează o proteină, un fragment proteic sau altă structură mică găsită pe virus pentru a determina un răspuns imun. Vaccinurile împotriva gripei B și a tusei convulsive sunt exemple de acest tip de vaccin. Niciunul dintre vaccinurile COVID-19 aprobate până la sfârșitul anului 2020 nu a fost realizat în acest fel.

• Vaccinurile pe bază de viruși vectori utilizează un virus conceput astfel încât să nu poată provoca boli la oameni. Virusul proiectat produce proteine ​​COVID-19 și așa solicită un răspuns imun la virusul care cauzează COVID-19. Vaccinul Ebola este un exemplu. Vaccinul Oxford / AstraZeneca este acest tip de vaccin.

• Vaccinurile cu ARN mesager sunt o nouă abordare care oferă „instrucțiuni” pentru celulele din corpul uman de a construi o proteină care apoi să determine un răspuns imun. Ambele vaccinuri Pfizer / BioNTech și Moderna funcționează astfel.

De ce există mai multe tipuri de vaccin? Pe care ar trebui să îl aleg?
Din cauza nevoii globale urgente pentru un vaccin impotriva COVID-19, diferite grupuri de oameni de știință au lucrat pentru a obține o soluție, cât mai repede posibil. În dezvoltarea unui vaccin, apar mai multe idei care sunt supuse încercărilor și care nu ajung însă la etapele finale. Având în vedere gradul de răspândire al pandemiei COVID-19 și nevoia mondială de vaccin este mai bine dacă există mai multe vaccinuri. Acest lucru va spori disponibilitatea dozelor și va oferi mai multe modalități de abordare a problemei. Deci, este bine că există mai multe vaccinuri eficiente.

Dacă vi se oferă oportunitatea, ar trebui să alegeți imunizarea cu oricare dintre vaccinurile aprobate și autorizate care vi se oferă de către autoritățile sanitare din zona dvs. Dacă mai multe vaccinuri sunt disponibile în comunitatea dvs., lucrătorii din domeniul sănătății și autoritățile din domeniul sănătății vor decide. Ei își vor baza decizia pe starea dvs de sănătate și pe varianta cea mai fezabilă și mai eficientă de furnizat pe diverse categorii de populație.

Studii suplimentare vor analiza modul în care se utilizează cel mai bine diferitele vaccinuri și acestea care vor include analiza vaccinului cel mai eficient pe diverse categorii de persoane.

Vaccinul împotriva COVID-19 are efecte secundare?
Ca toate medicamentele, vaccinurile pot provoca reacții adverse. Cele mai multe dintre acestea sunt ușoare și pe termen scurt, cum ar fi durerea la locul injectării, oboseală sau durere de cap. Mulți oameni nu raportează efecte secundare ale vaccinului. Se poate întâmpla ca după vaccinare unele persoane să se simtă ușor rău, deoarece sistemul lor imunitar răspunde la proteine dar aceasta nu este boala COVID-19 și vaccinul nu vă poate infecta cu COVID-19.
Care sunt șansele să fac o reacție alergică la vaccinul împotriva COVID-19?
Având în vedere că acestea vaccinuri sunt noi, este posibil ca unele persoane să fie alergice la unele din componentele lor. Cu toate acestea, aceste reacții ar apărea la scurt timp după administrarea vaccinului. Personalul care administrează vaccinurile este pregătit să răspundă la reacțiile alergice și la alte reacții adverse. Oricine se știe a fi alergic la un ingredient din vaccinul pe care urmează să și-l administreze, nu ar trebui să se vaccineze.
Cum știm că nu vor fi efecte pe termen lung în urma vaccinării?
Majoritatea efectelor secundare ale vaccinului apar la scurt timp după administrarea lui, nu luni sau ani mai târziu. Odată ce un vaccin este autorizat (aprobat), oamenii de știință și agențiile guvernamentale continuă să monitorizeze siguranța acestuia pentru a identifica orice efecte secundare rare, cum ar fi cele care ar putea afecta o persoană dintr-un milion.

Aceste eforturi de monitorizare se concentrează și asupra persoanelor deosebit de vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu afecțiuni medicale specifice sau a femeilor însărcinate, care poate nu au fost incluse în studiile clinice. Lucrătorii din domeniul sănătății sunt instruiți să identifice și să raporteze reacțiile adverse. Este posibil ca persoanele cu afecțiuni de sănătate subiacente să fie monitorizate în mod deosebit pe măsură ce vaccinurile sunt lansate.

Dacă există vreun motiv pentru a suspecta că un anumit grup de persoane ar putea fi afectat negativ de un vaccin, autoritățile de reglementare pot solicita cercetări suplimentare înainte de a se permite administrarea vaccinului persoanelor cu o anumită afecțiune.

Vaccinurile cu ARN sau ADN îmi pot schimba ADN-ul?
Aceste vaccinuri nu vă pot schimba genele. Ele conțin o mică bucată de cod genetic care oferă instrucțiuni echipamentelor celulare ale corpului pentru a produce o proteină care apoi declanșează răspunsul imun al corpului. ARN-ul sau ADN-ul care se injectează se destramă foarte repede și nu intră în regiunea celulelor care găzduiește proprii cromozomi, deci nu vă poate schimba genele.

Alte vaccinuri ADN în curs de dezvoltare (inclusiv pentru gripă, HPV și HIV) au fost testate pe scară largă la animale și oameni și s-au dovedit a fi sigure.

Vaccinul mă poate îmbolnăvi cu COVID-19?
Nu. Nu puteți lua COVID-19 din vaccin. Un vaccin nu ar fi aprobat dacă ar putea să vă dea boala pentru care este menit să vă protejeze. Începând din decembrie 2020, vaccinurile administrate sau revizuite pentru aprobare nu conțin niciun virus viu de tipul celui care cauzează COVID-19.
Cât de rapid acționează vaccinul? Cât timp mă protejează?
Sistemul nostru imunitar trebuie să genereze un răspuns, deci, în general, protecția împotriva virusului începe după aproximativ șapte zile de la administrare. În cazul vaccinurilor care trebuie administrate în două doze, aceasta înseamnă că beneficiem de protecția completă a vaccinului la aproximativ o săptămână după a doua doză.

Nu știm încă sigur cât va dura protecția oferită de vaccin. Este posibil să dureze cel puțin câteva luni, dar este posibil să fie necesare vaccinări repetate. Cercetătorii studiază acest lucru îndeaproape.

Va ajuta vaccinarea persoanele care experimentează formele grave de boală cu probleme de sănătate pe termen lung (”long COVID”)?
Problemele de sănătate pe termen lung sau „COVID-19 de lungă durată” sunt îngrijorătoare și pot fi extrem de epuizante pentru persoanele care experimentează boala în acest fel. Mai avem multe de învățat despre acest lucru. Contribuția vaccinului se va vedea în rata scăzută de infectare, prin urmare mai puțini oameni vor trece prin boală și astfel mai puțini oameni vor avea efecte pe termen lung. Dar este improbabil ca un vaccin să acționeze asupra efectelor pe termen lung deja instalate la persoanele care au fost deja infectate.
Dacă mă vaccinez împotriva COVID-19, va mai trebui să iau și alte măsuri de prevenție, cum ar fi distanțarea fizică și purtarea măștii?
Da. Deocamdată, recomandăm ca toată lumea – inclusiv cei care au fost vaccinați – să continue să folosească toate mijloacele disponibile pentru a ajuta la oprirea răspândirii COVID-19, cum ar fi distanțarea fizică și utilizarea măștilor. Utilizarea acestor mijloace în combinație va oferi cea mai bună protecție posibilă împotriva infectării și răspândirii COVID-19.

Vaccinurile disponibile sunt extrem de eficiente în a preveni îmbolnăvirea cu o formă gravă de COVID-19. Cu toate acestea, nu știm încă cât de eficiente sunt ele în prevenirea infecției asimptomatice unde persoana vaccinată nu se simte bolnavă, dar ar putea transmite virusul altor persoane.

Această recomandare s-ar putea schimba odată ce un număr semnificativ de persoane au fost vaccinate și vom afla mai multe despre protecția oferită de vaccinurile COVID-19.

Vaccinurile COVID-19 vor oferi protecție pe termen lung?
Sunt necesare cercetări continue pentru a arăta dacă vaccinurile COVID-19 oferă protecție pe termen lung. Pot fi necesare doze suplimentare de vaccin pentru a asigura o protecție continuă. Va fi nevoie de o evaluare continuă pe parcursul mai multor ani pentru a înțelege modul în care sistemele noastre imune răspund la acest virus și modul în care vaccinurile ajută la acest răspuns.

Având în vedere că această boală există doar de un an, iar studiile cu vaccinuri se desfășoară de mai puțin timp, este imposibil să știm cât va dura imunitatea. Cercetătorii vor continua să monitorizeze persoanele care au fost vaccinate, astfel încât, în timp, să avem o imagine mai bună despre cât durează protecția. Cu aceste informații vom ști dacă este posibil să avem nevoie de mai multe rapeluri pentru a ne menține protecția.

Vaccinurile pentru alte boli mă vor ajuta să mă protejez de COVID-19?
Vaccinurile pentru alte boli nu ne protejează împotriva COVID-19. Cu toate acestea, este important să vă vaccinați antigripal și să vă asigurați că sunteți vaccinați complet cu toate vaccinurile din schema obligatorie, deoarece acestea previn alte infecții grave. Un vaccin antigripal nu vă va proteja de îmbolnăvirea cu COVID-19, dar vă poate împiedica să vă îmbolnăviți de gripă în același timp cu COVID-19. Acest lucru vă poate proteja de o boală mai severă.
Cât de repede ar putea Vaccinurile COVID-19 să stopeze pandemia?
Chiar și cu un vaccin, societatea nu va reveni la normal peste noapte. Nu știm cât de repede vaccinurile COVID-19 ar putea controla pandemia. Acest lucru va depinde de mulți factori, cum ar fi nivelul de eficacitate al vaccinului; cât de repede sunt aprobate și fabricate; câte persoane se vaccinează; și continuarea măsurilor precum distanțarea fizică și utilizarea măștii.

60-80% din populație ar trebui să fie imună la virus pentru a obține imunitatea de turmă (sau protecția comunitară). Chiar dacă astăzi ar fi disponibile suficiente doze de vaccin pentru toată lumea dintr-o țară, ar dura o perioadă să se vaccineze toți cei care vor să fie vaccinați.

Copiii ar trebui vaccinați? Cine ar trebui să fie vaccinat?
Fiecare țară are strategii specifice de implementare a vaccinării, dar dozele inițiale globale sunt furnizate lucrătorilor din domeniul sănătății, asistenților sociali și persoanelor cu risc crescut de boli severe, cum ar fi persoanele în vârstă sau cei cu afecțiuni subiacente, și este puțin probabil ca aceste doze să fie destinate copiilor. Cu toate acestea, este important să vă asigurați că administrați copiilor dumneavoastră vaccinurile din schema obligatorie din copilărie.
Cred că prezint un risc scăzut de a mă îmbolnăvi de COVID-19 sau dacă mă infectez nu voi face o formă severă, prin urmare nu trebuie să mă vaccinez, nu-i asa?
Oricine se poate îmbolnăvi de COVID-19 și poate deveni grav bolnav sau poate muri la orice vârstă. În plus, persoanele asimptomatice infectate cu virusul pot fi contagioase, iar virusul se poate transmite de la ele la alte persoane. Din aceste motive, este important să se ia în considerare faptul că vaccinarea poate proteja și persoanele din jurul nostru, în special persoanele cu risc crescut de a dezvolta o formă severă de COVID-19.

Mai mult, pe baza informațiilor disponibile despre vaccinurile pentru alte boli și datele timpurii din studiile clinice recente, experții consideră că administrarea unui vaccin poate preveni, de asemenea, formele severe de boală dacă vă îmbolnăviți de COVID-19.

Vaccinarea ar trebui sa fie obligatorie (direct sau indirect)?
Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), a convinge oamenii cu privire la importanta unui vaccin COVID-19 este mult mai eficient decât a face vaccinarea obligatorie. Acestea fiind spuse, este in responsabilitatea fiecărei tari să își desfășoare campaniile de vaccinare. Foarte important, Crucea Rosie sau Semiluna Rosie din fiecare țară joacă un rol esențial in facilitatea accesului populației la informații esențiale despre vaccin.
Vor exista suficiente vaccinuri pentru toata lumea? Daca nu, cine le va primi mai intai?
Este posibil ca aprovizionarea cu vaccinuri COVID-19 sa fie limitata la început, ceea ce înseamnă ca nu toata lumea va putea fi vaccinata imediat. Pe măsură ce dozele de vaccinuri devin disponibile, acestea vor fi furnizate mai întâi celor din categorii de risc. Grupurile specifice care sunt eligibile pentru primele doze de vaccinuri COVID-19 pot varia in funcție de vaccin si de tara. Grupurile inițiale vor include lucrători din domeniul sănătății si îngrijirii, vârstnici cu vârsta peste 65 de ani si persoane cu afecțiuni subiacente cum ar fi bolile de inima si diabetul. Odată ce vor fi disponibile dozele adecvate, restul populației va fi încurajată sa se vaccineze.
Cum se distribuie vaccinurile COVID-19?
Unele tari au inceput deja sa vaccineze primele persoane. Cu toate acestea, nu suntem siguri cand vor fi distribuite vaccinurile COVID-19 in toate tarile. Multe potentiale vaccinuri COVID-19 sunt studiate pentru a determina daca sunt sigure si eficiente. Testele mai multor vaccinuri au avut rezultate preliminare incurajatoare si astfel au fost lansate deja doua vaccinuri. Este probabil ca rezultatele altor studii să fie anuntante in curand. Odata ce un vaccin se dovedeste sigur si eficient, acesta trebuie aprobat de autoritatile nationale reglementate si fabricat inainte de a putea fi distribuit.
Vaccinurile vor fi disponibile si migraților fără statut legal?
Suntem in mod deosebit preocupați de potențiala excludere a migraților, persoanelor deplasate intern si apatrizilor, așa cum este menționat si in raportul IFRC din septembrie 2020: “Cel mai puțin protejați, cel mai afectați sunt migrații si refugiații care se confrunta cu riscuri extraordinare in timpul pandemiei COVID-19”. După cum a fost menționat în raport, atât barierele oficiale (migrații refuza vaccinarea) cat si barierele neoficiale (legate de limba, frica de arestare, lipsa de cunoștințe despre serviciile disponibile si modul de accesare al acestora) pot sta in calea imunizării. IFRC solicita tuturor guvernelor sa se asigure ca nu sunt lăsate in urma comunitățile marginalizate.
Ce face Crucea Rosie si Semiluna Rosie pentru a se asigura ca vaccinurile COVID-19 vor ajunge la toata lumea?
FISCR este parte activa a COVAX, care este un proces ce are ca scop accelerarea dezvoltării si fabricării vaccinurilor COVID-19 si alocarea corecta si echitabila pentru fiecare tara din lume. Global Vaccin Alliance (GAVI) este agenția principala pentru COVAX. Mecanismul financiar al GAVI este sa se asigure ca cele 92 de tari cu venituri medii si mici, care nu își permit sa plătească pentru vaccinurile COVID-19, sa aibă același acces la distribuție ca si tarile cu venituri mai mari.
Cum ajuta Crucea Rosie si Semiluna Rosie tarile sa se pregateasca pentru vaccinurile COVID-19?
FISCR lucrează îndeaproape cu societăți naționale, colegi regionali si alte parți interesate pentru a dezvolta politici si cursuri de formare, pentru a consolida capacitatea de reglementare si pentru a ghida tarile în urmarea tuturor instruirilor necesare pentru administrarea vaccinului COVID-19. FISCR elaborează îndrumări tehnice detaliate pentru a ajuta tarile sa planifice strategia de vaccinare COVID-19. Acestea acoperă planificarea și implementarea, culegerea datelor și monitorizarea, aprovizionarea si logistica, promovarea și cererea, principiile de bază fiind participarea si încrederea comunității.
Crucea Rosie si Semiluna Rosie ajuta la administrarea vaccinurilor COVID-19?
Societatile Nationale de Cruce Rosie si Semilună Rosie din intreaga lume, sprijină autoritățile locale si guvernele pentru a acoperi lipsurile pe baza domeniilor lor de expertiza si acolo unde este nevoie. Multi sunt deja in discuții cu autoritățile locale pentru a-i susține în eforturile de ajutorare a comunităților , inclusiv prin sprijinirea vaccinării. In următoarele săptămâni vor fi disponibile mai multe informații despre rolul fiecărei societăți naționale in efortul de a proteja oamenii împotriva COVID-19.
Crucea Roșie încurajează populația să se vaccineze împotriva COVID-19?
Noi urmăm recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, care se află încă în proces de revizuire a tuturor vaccinurilor împotriva COVID-19 care trebuie să întrunească cerințe precum viabilitatea și utilizarea la scară largă. În acest moment, încurajăm publicul să urmeze sfaturile autorităților locale din domeniul sănătății pentru a asigura și îmbunătăți sănătatea și siguranța comunității. Recomandăm tuturor persoanelor să se adreseze furnizorului lor de asistență medicală pentru a afla dacă sunt eligibile să fie vaccinate împotriva COVID-19 și unde anume o pot face.
Voluntarii Crucii Roșii și lucrătorii din prima linie vor fi vaccinați ca grup prioritar?
Nu există reguli internaționale specifice în baza cărora țările să decidă cui să acorde prioritate la administrarea primelor doze de vaccin. Cu toate acestea, Grupul consultativ strategic al experților în imunizare (SAGE) din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății a furnizat recomandări detaliate. SAGE solicită ca lucrătorii din domeniul sănătății ce se află în prima linie să primească acces prioritar la vaccinurile împotriva COVID-19. Așa cum este descris în documentul cadru, lucrătorii din prima linie răspund valorii „reciprocității”, ce cuprinde recunoștința noastră, a tuturor, pentru riscul la care ei se expun pentru a-i ajuta pe ceilalți. Aceasta include nu numai medici și asistenți medicali, ci și persoane, precum voluntarii Societății Naționale de Cruce Roșie, care susțin testarea și supervizarea contactelor și a persoanelor aflate în carantină sau izolare, care gestionează controlul persoanelor prezente la centrele de vaccinare, efectuează observații post-vaccinare și alte activități care necesită interacțiunea cu grupuri de persoane cu risc mare de îmbolnăvire.
Care sunt recomandările Crucii Roșii cu privire la lansarea vaccinurilor și a studiilor clinice ce preced această etapă?
Recomandăm sprijinirea lansării vaccinului împotriva COVID-19 dacă sunt îndeplinite aceste două condiții:

1) Studiile clinice din faza III au fost finalizate și evaluate de specialiști (publicate într-un jurnal academic de renume), iar vaccinul s-a dovedit a fi sigur și eficient în prevenirea cazurilor severe de boală.

ȘI

2) Vaccinul este precalificat sau a fost aprobat pentru utilizare pe scală largă (EUL) de către Organizația Mondială a Sănătății.

SAU

Vaccinul este aprobat pentru obținerea licenței sau EUL de către o autoritate națională de reglementare (ANR) care funcționează în totalitate conform standardelor Organizației Mondiale a Sănătății.

Cum putem aborda starea de neîncredere pe care o are populația față de vaccinuri?
Furnizarea de informații coerente și corecte din punct de vedere științific poate reduce neîncrederea față de vaccinuri. Cu toate acestea, încrederea în vaccinuri nu se va ameliora decât în cazurile în care se vor depune eforturi pentru a spori încrederea publicului în eficacitatea și siguranța vaccinului, în intervenția autorităților ce se preocupă să asigure sănătatea publică și în sistemele de sănătate și guverne în general. Încrederea în eficacitatea și siguranța vaccinurilor și campaniilor de imunizare nu se vor ameliora fără un angajament susținut al întregii comunități.
De ce nu pot pleca imediat după ce am fost vaccinat?
Este o practică standard să solicităm persoanelor care tocmai au fost vaccinate să aștepte la cabinetul medical sau la centrul de vaccinare pentru o perioadă de timp după ce au fost vaccinate, pentru a ne asigura că nu există efecte secundare, cum ar fi o reacție alergică. Marea majoritate a reacțiilor severe – care sunt rare, dar care pot apărea – se manifestă imediat după vaccinare, iar această perioadă de ținere sub observație protejează persoanele care experimentează aceste reacții care au, astfel, acces imediat la asistență medicală.
Vaccinul protejează și împotriva noilor variante de COVID-19?
Virusurile se schimbă constant prin mutație și, în timp, se așteaptă să apară noi variante ale unui virus. Uneori, variantele noi apar și dispar. Alteori, apar noi variante iar acestea persistă. Mai multe variante ale virusului care cauzează COVID-19 au fost documentate la nivel global în timpul pandemiei. Oficialii din domeniul sănătății publice studiază rapid aceste variante pentru a înțelege dacă variantele modifică eficacitatea vaccinurilor împotriva COVID-19.

Nu există dovezi că acest lucru se întâmplă cu adevărat și majoritatea experților consideră că este puțin probabil să se întâmple, aceasta datorită naturii răspunsului imun la virus determinat de vaccin.

Cum putem afla mai multe despre vaccinurile împotriva COVID-19?
Vă încurajăm să vă bazați pe surse de informare de încredere, cum ar fi furnizorii de servicii medicale și oficialii din domeniul sănătății publice, care vă vor ajuta să faceți cele mai bune și mai bine informate alegeri.

Gabriel Diaconu - Despre vaccin

Am să caut, în rândurile care urmează, să explic pe înțelesul tuturor felul în care acționează vaccinurile anti-COVID care folosesc tehnologie mRNA, în speță serurile dezvoltate de Pfizer/ BioNTech respectiv Moderna.

Acesta este un text mai lung, care cere un pic de răbdare dar și un nivel mediu de înțelegere a modului în care funcționează organismul uman și imunitatea.

IN PLUS DE LA O.M.S – Organizația Mondială a Sănătății

 

CUM SUNT TESTATE VACCINURILE?
Odată identificat un vaccin promițător, acesta va fi supus în primul rând testelor de laborator amănunțite. Aceasta include examinarea și testarea atentă a vaccinului și a ingredientelor sale. Aceste teste evaluează siguranța vaccinului și cât de bine previne o boală.

Dacă se obțin rezultate pozitive în laborator, un producător poate aplica atunci pentru a face studii clinice. Aceste studii implică de obicei câteva mii de participanți sănătoși înscriși în mod voluntar, a căror siguranță este asigurată de autoritățile naționale de reglementare, și durează în mod normal o perioadă lungă de timp. Testele se supun unor reglementări stricte și se desfășoară în trei etape principale:
• În timpul fazei I, vaccinul este administrat unor grupuri mici (aproximativ 20-50 de persoane). Această fază va evalua siguranța, efectele secundare, doza adecvată, metoda de administrare și compoziția vaccinului.
• Dacă faza I are succes, se trece la faza II. În acest stadiu, vaccinul este administrat de obicei câtorva sute de persoane. Acest grup va avea aceleași caracteristici (de exemplu, vârstă, sex) ca și persoanele pentru care se intenționează administrarea vaccinului pe scală largă.
• În faza III, vaccinul este administrat de obicei pe mii de oameni pentru a se asigura că este sigur și eficient pentru o utilizare mai largă.

Atunci când autoritățile de reglementare decid dacă aprobă un vaccin evaluează rezultatele tuturor acestor studii descrise mai sus.

Studiile pot avea loc și după introducerea unui vaccin. Acestea permit oamenilor de știință să monitorizeze eficacitatea și siguranța în rândul unui număr și mai mare de oameni, pe o perioadă mai lungă de timp.

CINE APROBĂ VACCINURILE?

În țările în care sunt fabricate vaccinuri, autoritățile de reglementare naționale sau regionale supraveghează dezvoltarea unui vaccin. Aceasta include aprobarea studiilor clinice, evaluarea rezultatelor acestora și luarea deciziilor privind acordarea de licențe. În luarea deciziilor, autoritățile de reglementare trebuie să se refere la standarde internaționale foarte stricte privind practica clinică acceptabilă din punct de vedere etic.

Odată ce un vaccin a fost dezvoltat, autoritățile de reglementare din fiecare țară decid dacă să introducă un vaccin în țările lor. OMS furnizează informații pentru a sprijini acest proces, prin evaluarea cuprinzătoare a dovezilor disponibile și prin elaborarea de documente de poziție actualizate periodic cu privire la vaccinuri.

CUM SE MONITORIZEAZĂ SIGURANȚA VACCINURILOR?

Ca și în cazul tuturor medicamentelor, siguranța unui vaccin trebuie monitorizată continuu, chiar și după studii și introducerea acestuia în circulație.

Această monitorizare are în vedere rapoarte din mai multe surse. La nivel național, rapoartele includ persoanele imunizate, părinții sau îngrijitorii și personalul medical. Aceste rapoarte sunt apoi prezentate autorităților naționale de sănătate.

La nivel regional și global, OMS și UNICEF sprijină țările în colectarea și monitorizarea acestor informații și prin diseminarea celor mai recente dovezi privind vaccinurile disponibile.

CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN CAZUL ÎN CARE APARE O SUSPICIUNE LEGATĂ DE UN VACCIN?

Dacă se raportează o posibilă problemă după vaccinare, va avea loc o investigație amănunțită. Investigațiile implică o examinare amănunțită a cazului în cauză, inclusiv evaluarea medicală. Dacă este necesar, se efectuează studii detaliate.

În timpul acestor investigații, este extrem de rar ca problemele de sănătate să fie cauzate de vaccinul în sine.

• Evenimentele de sănătate sunt cel mai adesea găsite ca fiind întâmplătoare, adică în totalitate fără legătură cu vaccinarea.

• Uneori, acestea sunt legate de modul în care vaccinul a fost depozitat, transportat sau administrat (de exemplu, în cazul în care se fac erori la pregătirea vaccinului). Astfel de erori pot fi prevenite prin instruirea lucrătorilor din domeniul sănătății și prin consolidarea programelor de vaccinare.

• În cazurile rare în care se suspectează o reacție adversă autentică, vaccinul poate fi suspendat de la utilizare. Vor avea loc investigații suplimentare pentru a determina ce anume a cauzat evenimentul și măsurile corective puse în aplicare.

CE ESTE IMUNITATEA DE TURMĂ?

Când cineva este vaccinat, este foarte probabil să fie protejat împotriva bolii vizate. Dar nu toată lumea poate fi vaccinată. Este posibil ca persoanele cu afecțiuni de sănătate care le slăbesc sistemul imunitar (cum ar fi cancerul sau SIDA) sau care au alergii severe la unele componente ale vaccinului să nu poată fi vaccinate cu anumite vaccinuri. Acești oameni pot fi în continuare protejați dacă locuiesc printre alții care sunt vaccinați. Când o mulțime de oameni dintr-o comunitate sunt vaccinați, agentului patogen îi este greu să circule, deoarece majoritatea oamenilor pe care îi întâlnește sunt imuni. Deci, cu cât sunt vaccinați alții, cu atât persoanele care nu pot fi protejate de vaccinuri sunt ferite de expunerea la agenți patogeni nocivi. Aceasta se numește imunitate de turmă.

Imunitatea de turmă este importantă în special pentru persoanele care nu numai că nu pot fi vaccinate, dar au și o probabilitate mai mare de a se îmbolnăvi cu bolile împotriva cărora vaccinăm. Niciun vaccin nu oferă protecție 100%, iar imunitatea de turmă nu oferă o protecție completă celor care nu pot fi vaccinați în siguranță. Dar, cu imunitatea de turmă, acești oameni vor beneficia de o protecție substanțială, datorită vaccinării celor din jur.

Vaccinarea nu numai că ne protejează pe noi, dar îi protejează și pe cei din comunitate care nu pot fi vaccinați. Dacă puteți, vaccinați-vă.

De-a lungul istoriei, oamenii au dezvoltat cu succes vaccinuri pentru o serie de boli care pun viața în pericol, inclusiv meningita, tetanosul, rujeola și poliomielita.

La începutul anilor 1900, poliomielita era o boală răspândită la nivel mondial, provocând paralizii diverse in cazul a sute de mii de oameni în fiecare an. În 1950, au fost dezvoltate două vaccinuri eficiente împotriva bolii. Dar vaccinarea în unele părți ale lumii nu era încă destul de obișnuită pentru a opri răspândirea poliomielitei, în special în Africa. În anii 1980, a început un efort global la nivel mondial pentru eradicarea poliomielitei de pe planetă. De-a lungul câtorva decenii, vaccinarea împotriva poliomielitei, utilizând vizite de rutină de imunizare și campanii de vaccinare în masă, a avut loc pe toate continentele. Milioane de oameni, majoritatea copii, au fost vaccinați și, în august 2020, continentul african a fost certificat fără poliomielita, alăturându-se tuturor celorlalte părți ale lumii, cu excepția Pakistanului și Afganistanului, unde poliomielita nu a fost încă eradicată.

© 2023 Filiala de Cruce Roșie Sector 5

  • Politica de confidențialitate

Societatea Națională de Cruce Rosie din România
Filiala de Cruce Rosie Sector 5 București

Calea Rahovei nr. 217, Bl. 12, Sc. A, ap. 2, sector 5, 050896` București - România

tel: 0734449940

e-mail: crucearosie.sector.5@gmail.com