ANUNȚURI

CURS CALIFICARE BRANCARDIER

Societatea Națională de Cruce Roșie din România organizează, în București, începând cu data de 10 aprilie 2021 cursul de formare profesională pentru ocupația BRANCARDIER cod N.C./COR 5132.1.4.

Informații suplimentare

CURS CALIFICARE INFIRMIERĂ

Societatea Națională de Cruce Roșie din România organizează, în București, începând cu data de 10 aprilie 2021 cursul de formare profesională pentru ocupația INFIRMIERĂ cod N.C./COR 5132.2.1.

Informații suplimentare

CURSURI DE INIȚIERE ÎN PRIM AJUTOR MEDICAL DE BAZĂ 

Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala de Crucea Roșie sector 5 București organizează cursuri de pregătire în acordarea primului ajutor de bază pentru persoane fizice și juridice.

Informații suplimentare

Cursuri de Prim Ajutor

Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala de Crucea Roșie sector 5 București organizează cursuri de pregătire în acordarea primului ajutor de bază pentru persoane fizice și juridice corespunzător Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a securității și sănătății în muncă, articolele 10 și 11. Modulul de curs are durata de 12 ore.

Taxa de curs este de 200 lei / persoană, valoare care include mapa de curs, ore teorie și ore practica, materialele folosite în cadrul exemplificărilor practice. Certificarea (10 lei) este valabilă internațional. Opțional se eliberează certificatul tradus în lb. engleză și franceză (cu dare da data certa). Se achită 40 lei/certificat tradus.

Persoanele juridice / instituțiile cu mai mult de 10 (zece) cursanți primesc certificare persoană juridică prin care este atestată pregătirea salariaților în acordarea primului ajutor medical de bază.

Cursul poate fi furnizat – pentru grupe de câte minim – 10 (zece) salariați, în structura de 4 ore/zi – în intervalul orar 8:00-12:00 sau 16:00-20:00 sau 6 ore/zi – într-un interval de timp convenit prin acord cu participanții grupei.

Elevii și studenții au reducere de 20% (se atașează carnetul de elev/student la Fișa de înscriere)
Reprezentanții-salariați ai Partenerilor Filialei au gratuitate – în limita a doi salariați partener/lună.
Voluntarii Crucea Roșie cu activitate de minim 4 luni-consecutiv (minim 20 ore/lună evidențiate în Raportul de activitate) – în cadrul Filialei au gratuitate.

Dr. Dorin IONESCU
Vicepreședinte Filială

Ana UNGUREANU
Director Filială

Curs de inițiere în acordarea primului ajutor medical de bază

ACORD privind

prelucrarea datelor cu caracter personal ale cursanților

Noi salvatori certificați internațional –

salariați ai GTS Telecom SRL

Următorul modul de inițiere în prim ajutor medical de bază este programat pentru zilele de 10 și 11 septembrie 2021, în următoarea structură:

  • vineri – 10 septembrie – interval orar propus 17.00 – 20.00,
  • sâmbătă – 11 septembrie – cu începere de la ora 8.00 și se va finaliza inclusiv cu etapa de certificare (ora 16.30), dar orarul zilei de sâmbătă poate fi convenit și direct cu grupa de cursanți.

Cursul costă 200 lei și 10 lei certificarea.

Cursul se va desfășura la sediul Filialei din: str. Calea Rahovei – 217, bl.12, sc.1, ap.2, interfon 02 (acces direct cu mașina din strada Vistierilor).

Rog să confirmați participarea DVs. –

prin e-mail:  sector5@crucearosie.ro  și/ sau

prin sms la tel. 073444 99 40.

Așteptăm solicitările Dvs. de înscriere folosind aplicația ”Prim Ajutor” – prin telefon!

După primirea confirmării de participare vă vom transmite toate detaliile organizatorice cu referire la desfășurarea modulelor de instruire.

Sesiunea martie 2021

Sesiunea februarie 2021

 

© 2021 Filiala de Cruce Roșie Sector 5

  • Politica de confidențialitate

Societatea Națională de Cruce Rosie din România
Filiala de Cruce Rosie Sector 5 București

Calea Rahovei nr. 217, Bl. 12, Sc. A, ap. 2, sector 5, 050896` București - România

tel: 0768855335; fax: (021) 337 06 95

e-mail: crucearosie.sector.5@gmail.com