Bine ați venit la buletinul informativ al proiectului STAMINA, un ghid pentru ultimele noastre activități și noutăți. 

STAMINA este un proiect H2020 (Nr. 883441) care dezvoltă o platformă inteligentă destinata sustinerii practicienilor în gestionarea crizelor de pandemie la nivel regional, național și internațional. Setul de instrumente STAMINA va fi însoțit de un set de ghiduri privind implementarea eficientă a principiilor de comunicare a riscurilor și a celor mai bune practici în planurile de pregătire și răspuns între organizații cu răspunderi în gestionarea crizelor sanitare.

Consorțiul STAMINA reunește o gamă variată de experți și organizații, care includ decidenți, realizatori de norme, planificatori naționali, autorități publice, personal din sistemul de sănătate, agenții regionale de gestionare a situațiilor de urgență, entități abilitate prin lege să asigure asistența umanitară in caz de dezastre, ONG-uri, sociologi, (bio) informaticieni, organizații de cercetare și experți IT. 

Citiți mai multe despre proiect aici.

 


Cele mai recente știri despre proiect

Rolul voluntarilor în reacția față de pandemie: impactul colaborării prin oportunități de voluntariat

Evoluția crizei globale de sănătate reprezintă atât o provocare, cât și o oportunitate in ceea ce priveste pregătirea unor răspunsuri adecvate și prompte la diferite situații de criză. Sprijinul Uniunii Europene în prevenirea și combaterea potențialelor blocaje a stimulat intervenția societății civile prin intermediul voluntarilor din cadrul organizațiilor neguvernamentale. În Romania, voluntarii Crucii Roșii și-au dovedit capacitatea de a mobiliza resurse, de a răspunde rapid și de a aduce contribuții cu valoare adăugată în cadrul acestui proces.

Citeste mai mult

Identificarea de soluții referitoare la reacția față de pandemie: armonizarea nevoilor utilizatorilor finali în raport cu furnizorii de soluții

Proiectul STAMINA joacă un rol esențial în dezvoltarea unui set de instrumente pentru dotarea tuturor celor implicați, ca de exemplu ministerele sănătății publice, spitalele și personalul de primă intervenție în situații de urgență, pentru a face față mai bine situațiilor pandemice și de criză. Principalele preocupări ale STAMINA nu se limitează doar la dezvoltarea de instrumente, ci are în vedere și testarea și evaluarea acelor instrumente în cadrul a douăsprezece teste naționale și un test transfrontalier. Trial Integration Meeting (TIM) este esențială pentru STAMINA pentru a integra fiecare soluție (instrument) în contextul testării și pentru a îmbina nevoile utilizatorilor finali cu soluțiile puse la dispoziție de proprietarii de instrumente.

Citește mai mult

Pandemiile și mediul înconjurător: modelarea unei imagini mai cuprinzătoare

Măsurile de pregătire și răspuns la pandemie nu sunt întotdeauna concepute ținând cont de mediu, ci se concentrează în schimb pe viețile salvate. Ca atare, măsurile de atenuare pe termen scurt în timpul pandemiilor pot agrava problemele ecologice și de mediu pe termen lung. Conferința ONU privind schimbarile climatice, COP26, concentrată pe complexitatea schimbărilor climatice, reamintește faptul că dezbaterile asupra pandemiilor constituie, în multe privințe, discuții și asupra situației mediului înconjurător.

Citește mai mult


Evenimente

Conferința națională a Crucii Roșii Spaniole privind serviciile tehnologice digitale, Valencia

Desfășurată la Valencia în perioada 29 noiembrie – 2 decembrie 2021, Conferința a evidențiat inovațiile tehnologice cheie pentru binele societății. Anul acesta, Crucea Roșie Spaniolă a prezentat proiectul STAMINA și a explicat rolul acesteia în facilitarea capacității de pregătire și a reacției la pandemie prin instrumente și platforme inovative pentru utilizatorii finali și prim respondenți. În timpul conferinței a fost efectuată și o demonstrație a exercițiilor (trials) având ca scop să testeze și să adapteze instrumentele STAMINA pentru a promova o înțelegere mai profundă a utilității proiectului în rândul audienței sale.

Citește mai mult

Conferința Public Safety Communication Europe (PSCE), Bruxelles

Poliția Locală din Valencia (PLV) a prezentat STAMINA la Conferința PSCE care a avut loc în perioada 30 noiembrie – 1 decembrie 2021. Conferința a reunit participanți din rândul agenților economici, practicienilor, agențiilor de implementare a legii, cercetători din domeniul siguranței publice și a managementului dezastrelor, precum și oficiali și experți din cadrul Uniunii Europeane (UE) din diferitele direcții generale ale UE, DG CONNECT, DG ECHO, DG HOME și ESA. Prezentarea dedicată acestui public a permis partenerilor noștri să identifice informații privitoare la tendințele politice relevante pentru temele și subiectele abordate de STAMINA.

Află mai multe


Perspective pentru beneficiarii finali

Un cadru motivat de încredere pentru angajamentul guvernelor față de cetățeni prin intermediul rețelelor sociale

Încrederea cetățenilor în instituțiile oficiale este deosebit de relevantă în perioada pandemie COVID-19. O reducere a încrederii poate conduce la niveluri mai scăzute de conformare cu regulile și reglementările concepute pentru a face față acestor dificultăți. Acest studiu propune o metodologie de evaluare a prezenței în social media a agențiilor guvernamentale prin prisma teoriilor încrederii.

Citește mai mult

Rolul agențiilor de implementare a legii și utilizarea instrumentelor IT pentru o reacție coordonată în cursul gestionării crizelor pandemice

Crizele pandemice sunt evenimente perturbatoare care nu reprezintă doar o amenințare pentru sănătatea publică, ci și pentru siguranța publică. În vederea oferirii unui răspuns adecvat, agențiile de implementare a legii (Law Enforcement Agencies = LEAs) au trebuit să își adapteze structurile, condițiile de personal și competențele pentru a face față unor împrejurări excepționale.  Proiectul STAMINA adaugă valoare LEAs printr-un set de instrumente care îmbunătățesc gestionarea informațiilor în toate fazele pandemiei și consolidează reacția și capacitatea de coordonare în rândul profesioniștilor care acordă primul ajutor într-o pandemie (first responders implicați într-o pandemie).

Citește mai mult


Știri despre clusterul PREPARE

Douăsprezece proiecte H2020 finanțate de UE s-au unit pentru a forma clusterul PREPARE (Pregătirea și reacția la situații de urgență în Europa). Împreună CO-VERSATILECOVID-XCOVINFORMEUR3KALINKSNO FEARPANDEM-2PERISCOPEPHIRIRiskPACCSTAMINA și STRATEGY vor explora sinergiile, oportunitățile de cercetare și vor realiza activități comune pentru a maximiza impactul.

Citește mai mult

Bun venit LINKS și RiskPACC în cadrul Clusterului PREPARE

LINKS este un studiu cuprinzător privind gestionarea dezastrelor în Europa, care vizează întărirea legăturilor între tehnologii și societate pentru a diminua efectele negative produse de dezastre, oferind un nivel avansat și sustenabil de învățare despre utilizarea rețelelor sociale și comunicarea către public (SMCS) în caz de dezastre.

RiskPACC se concentrează pe creșterea rezistenței la dezastre în întreaga societate prin închiderea așa-numitelor decalaje de acțiune și percepție a riscului (RPAG) și își propune să ofere o înțelegere a rezistenței la dezastre din perspectiva cetățenilor și a autorităților de protecție civilă (CPA), identificând bunele practici conduse atât de cetățeni, cât și de CPA-uri.

 

COVID-X: 13 soluții de date și inteligență artificială care sprijină furnizorii de servicii medicale

Programul COVID-X derulează un program unic de accelerare cu o durată de 10 luni, care vizează start-up-urile și IMM-urile europene care dezvoltă soluții de date și inteligență artificială (AI) pentru a combate coronavirusul. Programul de accelerare ajută la stimularea lansării acestor soluții pe piață.

Apelul deschis COVID-X #2 este un proces de evaluare pentru a selecta echipele care să se alăture programului de accelerare. Apelul a avut termen final data de 16 septembrie 2021 și a atras aplicații din partea unei game variate de start-up-uri și IMM-uri din opt țări europene. Acest program de accelerare susține sistemele de sănătate pentru a salva viețile celor afectați de coronavirus.

Află mai multe

 

Pentru mai multe informații despre proiectul STAMINA, vă rugăm să vizitați site-ul nostru:

www.stamina-project.eu

E-mail: info@stamina-project.eu