ANUNȚURI

CURS CALIFICARE BRANCARDIER

Societatea Națională de Cruce Roșie din România organizează, în București, începând cu data de 10 aprilie 2021 cursul de formare profesională pentru ocupația BRANCARDIER cod N.C./COR 5132.1.4. 

CURS CALIFICARE INFIRMIERĂ

Societatea Națională de Cruce Roșie din România organizează, în București, începând cu data de 10 aprilie 2021 cursul de formare profesională pentru ocupația INFIRMIERĂ cod N.C./COR 5132.2.1. 

CURSURI DE INIȚIERE ÎN PRIM AJUTOR MEDICAL DE BAZĂ 

Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala de Crucea Roșie sector 5 București organizează cursuri de pregătire în acordarea primului ajutor de bază pentru persoane fizice și juridice. 

Cursuri valabile în perioada 2022-2023

1. Curs de inițiere în Prim Ajutor medical de baza: 250 lei/cursant, 10 lei certificarea (valabilă internațional), traducere certificat cu dare de dată certă în limba engleză/franceză: 70 lei/ exemplar.

 

2. Curs de calificare Infirmieră
– Modul Infirmieră: durată 6 luni de la data formării grupei de cursanți (minim 10 persoane), 1600 lei / cursant,
Opțional: includerea cursului de inițiere în PA, traducere certificat: 1900 lei,
– traducere certificat calificare, inclusiv Anexa privind competențele engleza/franceza, cu dare de tată certă: 200 lei/certificat calificare + Anexă.
– includerea modulului de Soră Voluntară de Cruce Roșie: durată 9 luni, cost: 2400 lei/cursant. Certificări incluse: Certificat PA (valabil internațional), Certificat de calificare Infirmiera (valabil la nivel european), Certificat Soră Voluntară de Cruce Roșie (valabil internațional).

 

3. Curs de calificare Brancardier
Modul Brancardier: durată 3 luni de la data formării grupei de cursanți (minim 10 persoane), 1200 lei / cursant,
Opțional: includerea cursului de inițiere în PA, traducere certificat : 1500 lei,
– traducere certificat calificare, inclusiv Anexa privind competențele engleza/franceza, cu dare de dată certă: 200 lei/certificat calificare + Anexă.

Important: Informații complete privind procedura de inscriere, modalitățile de plată și desfășurarea cursurilor se pun la dispoziția persoanelor care confirmă înscrierea la curs, cu completarea Declarației pe proprie răspundere privind prezenta la programul cursului.

Curs de inițiere în acordarea primului ajutor medical de bază

ACORD privind

prelucrarea datelor cu caracter personal ale cursanților

Noi salvatori certificați internațional –

salariați ai GTS Telecom SRL

Următorul modul de inițiere în prim ajutor medical de bază cu durata de 12 ore se va desfășura în zilele de 28 și 29 ianuarie 2022, curs structură de weekend (vineri, interval orar 15.30 – 19.30, sâmbătă, începând cu ora 9.00. Intervalul orar se poate stabili și de comun acord cu grupa de cursanți).

Cursul se desfășoară doar în condițiile în care sunt cel puțin 8 (opt) participanți. La finalul cursului se eliberează certificate – cu recunoaștere internațională. 

Confirmarea participării: prin e-mail: sector5@crucearosie.ro și/ sau prin SMS la tel. 0734449940.

Așteptăm solicitările Dvs. de înscriere folosind aplicația ”Prim Ajutor” – prin telefon!

După primirea confirmării de participare vă vom transmite toate detaliile organizatorice cu referire la desfășurarea modulelor de instruire.  

Sesiunea martie 2021

Sesiunea februarie 2021

 

© 2021 Filiala de Cruce Roșie Sector 5

  • Politica de confidențialitate

Societatea Națională de Cruce Rosie din România
Filiala de Cruce Rosie Sector 5 București

Calea Rahovei nr. 217, Bl. 12, Sc. A, ap. 2, sector 5, 050896` București - România

tel: 0768855335; fax: (021) 337 06 95

e-mail: crucearosie.sector.5@gmail.com