Astăzi, 1 octombrie, la nivel mondial, se sărbătorește Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Ar trebui sa fie un motiv de bucurie și sărbătoare, o zi în care îi cinstim pe seniori. Din păcate, această situație rămâne un ideal pentru majoritatea celor cu vârsta de peste 65 de ani din România, care se confruntă cu săracie, boli, marginalizare și singurătate, numărând zilele rămase până la încasarea  pensiei.

În 2020, vârstnicii (65+) reprezentau 19% din populația României (INS), 32,8% dintre aceștia aflându-se în risc de excluziune socială sau sărăcie (Eurostat). Dintre aceștia, peste 26% locuiesc singuri, 28% locuiesc în gospodării cu alte persoane 65+(cupluri de pensionari), 14% au limitări privind activitățile zilnice din cauza problemelor de sănătate ce le afectează vederea, auzul, mersul sau urcatul scărilor, memoria sau concentrarea, îngrijirea personală sau comunicarea, iar 6,5% (212.000 de vârstnici) se confruntă cu limitări serioase sau totale, dar nu beneficiază de ajutorul familiei și au nevoie de sprijin pentru realizarea activităților zilnice.

În România, există o slabă dezvoltare a serviciilor pentru vârstnici, în special din mediul rural, comparativ cu alte categorii defavorizate (Calitatea vieții persoanelor vârstnice din România, 2014). La 12 aprilie 2021 funcționau 1891 servicii publice și private licențiate pentru vârstnici, conform M.Muncii, dintre care 689 sunt centre rezidențiale.

Ne doare și ne îngrijorează indiferența politicienilor față de această categorie de vârsta și preocuparea legată doar de prelungirea vârstei de pensionare, fără recunoașterea realității vieții vârstnicului din România.

Barometrul de Opinie Publică 2017 arată o implicare civică a vârstnicilor foarte redusă: 3,5% au activat într-o organizație voluntară, 6,7% au semnat o petiție, 4% au participat la o demonstrație publică, 6,7% au încercat să contacteze un om politic.

Federația SenioriNET se angajează într-un demers la finalul căruia fiecare vârstnic din Romania să poată beneficia de servicii socio-medicale accesibile, de calitate și sustenabile. Vizăm creșterea calității serviciilor socio-medicale furnizate persoanelor vârstnice, prin construirea unui cadru de funcționare și finanțare a acestora și poziționarea ca partener strategic de dialog cu actorii politici și sociali interesați, privind drepturile persoanelor vârstnice.

Vom fi prezenți la consultări și vom veghea asupra deciziilor politice, subliniind prin toate mijloacele, că este necesar să se ia măsuri care răspund nevoilor vârstnicilor și care corespund realității.

Dorim ca în 2027 Federația SenioriNET să reprezinte una dintre cele mai puternice voci în slujba vârstnicilor din România, un vector de schimbare în sistemul de servicii socio-medicale. Credem că fiecare dintre noi merită să îmbătrânească demn și să fie văzut ca un membru valoros al comunității din care face parte. (Doina Crângașu, CARITAS Romania, Manager de proiect)

Ca în fiecare an, pentru a celebra Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, membrii SenioriNET organizează o serie de activități dedicate seniorilor 

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și cresterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând, în același timp, relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informatii despre Granturile SEE si Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Pentru detalii suplimentare despre proiect: Coordonator comunicare – Raluca Bedereag, Asociația Four Change (e-mail: comunicare@4change.ro; tel: 0768268017)