Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala de Cruce Roșie sector 5 București organizează module  de inițiere în acordarea primului ajutor medical de bază – la solicitarea persoanelor fizice (cu vărsta de 18 ani împliniți) și/sau persone juridice (pentru reprezentanții/salariații proprii) cu durata de 2, 4, 6, 8 10, 12 ore – în funcție de solicitările  persoanelor interesate, curricula acestora fiind adaptată nevoilor și nivelului de inițiere solicitat.

Modulele de curs se organizează în București, la sediul Filialei, precum și/sau la sediul Angajatorilor care solicită înscrierea unei grupe de cel puțin 10 cursanți.

La sediul Filialei cursurile se pot organiza bi-lunar în zilele de vineri și sâmbătă – din prima și a doua săptămână a fiecărei luni, în condițiile în care se formează grupe de minim 10 cursanți/ fiecare tip de  modul.

La cerere, participanții pot obține Adeverință care atestă nivelul modulului și abilitățile dobândite.

Costul modulelor este cuprins între 100 – 300 lei / cursant, în funcție de tipul de modul.

Pentru înscrieri:

Mobil: 0724195245, 0734449940

E-mail: crucearosie.sector5@gmail.com  / sector5@crucearosie.ro,

WWW.crucearosie5.ro/cursuri