În perioada 3-4 februarie, a avut loc la Predeal, workshopul de formalizare a Federației în cadrul proiectului „Federația SenioriNET – ONG-uri mai puternice în spriinul vârstnicilor din România!”

Motto-ul celor prezenți: Ascult cu intenție, vorbesc cu atenție și îmi pasă de proces.

Evenimentul a început cu câteva exerciții menite să reconecteze participanții, punând în lumină motivele individuale ale participării la eveniment și interesul nostru comun: o viață demnă pentru vârstnici și servicii de calitate.

Lucrările au continuat cu discuțiile pe draftul de statut al viitoarei Federații SenioriNET:

  • tipuri de membri, drepturi, obligații și oportunități la care ONG-urile membre SenioriNET au acces;
  • condiții de etică;
  • criterii de aderare de inclus în manualul de proceduri.

Au fost identificate o serie de dificultăți cu care ne confruntăm la nivel de ONG-uri furnizoare de servicii pentru vârstnici: lipsa de dialog instituțional, subfinanțarea cronică, presiunea pe furnizori. În acest context, membrii văd Federația ca pe un instrument care să ajute la întărirea capacității lor.

S-a discutat, totodată, despre potențiale parteneriate strategice și alte tipuri de membri care se pot afilia, cuantumul cotizațiilor, patrimoniul în caz de dizolvare/lichidare.

O serie de nominalizări au fost făcute pentru alcătuirea echipei Consiliului Director al viitoarei Federații. Acestea urmează să fie supuse consultării cu toți membrii SenioriNET.

Idei care s-au desprins în urma întâlnirii:

  • Este important ca membrii cu experiență și know-how să se implice în diverse comisii consultative legate de situația serviciilor pentru vârstnici.
  • Vârstnicul este în prezent una dintre cele mai vulnerabile categorii din România, poziție recunoscută de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.
  • SenioriNET poate reprezenta acea entitate pe care Ministerul o contactează pentru diverse studii și cercetări, care face politică publică pentru vârstnici, care reprezintă această categorie socială cu foarte mari nevoi.
  • Ne dorim ca Federația SenioriNET să fie relevantă, să poată coaliza și capacita organizațiile mici, să mobilizeze resurse.
  • Consiliul Director va urmări crearea unei coeziuni între membri, dialogul fiind unul deschis, iar “lupta” una de idei.
  • Prioritatea imediată este redactarea Statutului Federației, al cărui prim draft va fi trimis spre consultarea tuturor membrilor SenioriNET.
  • Este necesar să existe o autoritate națională pentru persoana vârstnică, astfel încât dialogul să nu mai fie unul dispersat.

**Proiect derulat de Confederația Caritas România în parteneriat cu Asociația Four Change, Fundația de Sprijin Comunitar și Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea capacității de reprezentare a 60 ONG-uri furnizoare de servicii socio-medicale adresate persoanelor vârstnice, prin formalizarea rețelei SenioriNET, în vederea producerii unor schimbări sistemice la nivelul politicilor sociale pentru vârstnici, în special privind practicile de finanțare a serviciilor din fonduri publice.

 

***Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și cresterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând, în același timp, relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informatii despre Granturile SEE si Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.