Stimate Doamne,

Stimați Domni,

Crucea Roșie Română – în calitate de Partener în cadrului unui Consorțiu Internațional, are plăcerea de a vă invita să participați la workshop-ul organizat în cadrul proiectului STAMINA: “Demonstration of intelligent decision support for pandemic crisis prediction and management within and across European borders” prin Programul Horizon 2020, SU-DRS05-2019.

STAMINA își propune să dezvolte un set de instrumente inteligente de susținere a deciziilor pentru predicția și managementul pandemiei și demonstrează utilizarea sa de către practicieni la nivel național și regional în interiorul și peste granițele UE. Setul de instrumente STAMINA va permite planificatorilor naționali și primilor respondenți să anticipeze și să răspundă „cunoscuților necunoscuți” în efortul lor zilnic de a spori securitatea sănătății.

În vederea stabilirii momentului optim pentru organizarea acestui workshop vă rugăm să completați Doodle-ul atașat cel târziu Joi 29 Octombrie, în funcție de disponibilitatea dumneavoastră. Invitația finala cu precizarea datei și orei va fi transmisă după centralizarea rezultatelor din Doodle (vineri 30 Octombrie).

Totodată, anexăm un chestionar pentru evaluarea stării de fapt privind gestionarea pandemiei În România, cu rugămintea de a-l transmite completat cel târziu Luni 2 Noiembrie. Chestionarele sunt anonime, iar rezultatele acestora vor sta la baza discuțiilor din cadrul workshop-ului. Informațiile furnizate de dumneavoastră nu se vor considera ca aparținând instituțiilor în care prestați activitatea și vor fi utilizate cu respectarea exigențelor GDPR, strict în scopurile menționate în prezentarea Proiectului.

Link către doodle (ultima zi 29-Oct): APĂSAȚI AICI

Link către chestionar (ultima zi 2-Nov): APĂSAȚI AICI

Pentru mai multe detalii despre proiect, găsiți atașat în același e-mail o scurtă descriere a acestuia.

Vă rugăm să aveți amabilitatea să ne transmiteți interesul dumneavoastră de a participa ca invitat în proiectul STAMINA și, totodată să nominalizați 2-3 persoane din instituția dumneavoastră care să participe la workshop-ul organizat online de echipa de implementare a proiectului din România.

Participanții la workshop vor audia prezentările incluse în program și vor fi solicitați în discuțiile care vor avea loc ca, pe baza experienței acumulate în decursul activității profesionale, să-ṣi exprime punctul de vedere cu privire la necesitățile la care ar trebui să răspundă noua platformă destinată gestionarii epidemiilor/pandemiilor.