Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala de Crucea Roșie sector 5 București organizează cursuri de pregătire în acordarea primului ajutor de bază pentru persoane fizice și juridice corespunzător Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a securității și sănătății în muncă, articolele 10 și 11. Modulul de curs are durata de 12 ore.

Taxa de curs este de 200 lei / persoană, valoare care include mapa de curs, ore teorie și ore practica, materialele folosite în cadrul exemplificărilor practice. Certificarea (10 lei) este valabilă internațional. Opțional se eliberează certificatul tradus în lb. engleză și franceză (cu dare da data certa). Se achită 40 lei/certificat tradus.

Persoanele juridice / instituțiile cu mai mult de 10 (zece) cursanți primesc certificare persoană juridică prin care este atestată pregătirea salariaților în acordarea primului ajutor medical de bază.

Cursul poate fi furnizat – pentru grupe de câte minim – 10 (zece) salariați, în structura de 4 ore/zi – în intervalul orar 8:00-12:00 sau 16:00-20:00 sau 6 ore/zi – într-un interval de timp convenit prin acord cu participanții grupei.

Elevii și studenții au reducere de 20% (se atașează carnetul de elev/student la Fișa de înscriere)
Reprezentanții-salariați ai Partenerilor Filialei au gratuitate – în limita a doi salariați partener/lună.
Voluntarii Crucea Roșie cu activitate de minim 4 luni-consecutiv (minim 20 ore/lună evidențiate în Raportul de activitate) – în cadrul Filialei au gratuitate.

Dr. Dorin IONESCU
Vicepreședinte Filială

Ana UNGUREANU
Director Filială