Sanitarii Pricepuți este singurul program de educație pentru sănătate și prim ajutor pentru elevii din ciclul gimnazial și liceal din România.

Acest program are la bază concursul ”Sanitarii Priceputi”organizat din anul 1962 de către Crucea Roșie Română, eveniment care a atras până în prezent peste 181.000 elevi și profesori ca participanți.

ETAPA: sector 5 București – 27 mai 2022

Organizator: Filiala de Cruce Rosie sector 5 București
Locație: Colegiul Economic Viilor( terenul de sport sau sala de sport în caz de condiții nefavorabile), Șos. Viilor nr. 38, București, sector 5
Parteneri: Colegul Economic Viilor, ISUBIF Dealul Spirii București – Ilfov

Agenda evenimentului:

08 00- 08 30 – Verificare amenajare spațiu: perimetrul de desfășurare concurs, Montare cort CR (după caz), stabilire zone de concurs (probe practice), alte detalii organizatorice
08 30- 8 40- Întâlnirea tehnică a membrilor comisiei de jurizare și a comisiei de organizare pentru desfășurarea Evenimentului,
8 40- 09 00- Înscrierea echipajelor în concurs, Verifcare componență echipaj, verificare truse PA,

faza I – echipajele concurente de nivel gimnaziu – vor participa fiind clasificate doar pentru faza pe sector, fără a participa la etapa națională,
faza II: echipajele concurente care participă în concurs de nivel liceal.

Proba teoretică: ora de începere : 09 00, timp de desfășurare – 20 min.
Teoria se va desfasura concomitent atât pentru liceu cât si pentru gimnaziu și va consta în completarea unui chestionar cu 19 întrebări – de către fiecare echipaj participant.
09 00 – 12 30- Pregătire și poziționare victime de către arbitrii, voluntarii din echipa de organizare vor asigura sprijin pentru organizarea probei practice,

Proba practică: 9 30 –  12 40 : Intrarea în concurs se va face prin tragere la sorți, separat pentru ciclul liceal și cel gimnazial – fiecare echipaj din concurs va avea un numar extras de catre comandant.
Proba practică se va desfășura în paralel atât pentru ciclul gimnazial cât și pentru liceu, dar nu în același spatiu (adică, se va folosi un spațiu separat), fiind arbitrate de către două comisii principale de arbitri.

Anunțare rezultate și premiere: 12 40 – 13 00
Discuții finale. Închidere Eveniment: 13 00 – 13 30

Ana Ungureanu,
Director, Filiala de Cruce Roșie sector 5 București