În data de 01.09.2020, Institutul de Virusologie “Ștefan S. Nicolau”, SNCRR – Filiala de Cruce Roșie sector 5 București și SC Beia Consult International SRL au început derularea activităților incluse în proiectul H2020 „Demonstration of intelligent decision support for pandemic crisis prediction and management within and across European borders” (acronim STAMINA). Din consorțiu fac parte 38 de parteneri (15 state UE și 2 state care nu sunt membre UE), din care 21 formează echipa de parteneri tehnici, 9 compun echipa de prim respondenți și 8 sunt Planificatori Naționali însărcinați cu managementul crizei pandemice.

Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea unui set de instrumente inteligent destinat sprijinului deciziei în predicția și managementul unei pandemii și își demonstrează utilitatea pentru practicienii de la nivel național și regional în interiorul și de-a lungul granițelor UE.

Setul de instrumente STAMINA permite planificatorilor naționali și primilor respondenți să anticipeze și să răspundă la problemele știute și neștiute cu care se confruntă aceștia în eforturile lor zilnice de a îmbunătăți securitatea sănătății.

Principala funcționalitate a setului de instrumente include:
1. analize web în timp real și social media având ca obiectiv monitorizarea încrederii publicului și semnalizarea posibilelor focare de boală;
2. dispozitive inteligente pentru testare și diagnosticare la punctul de îngrijire (POCT) care se pot atașa la îmbrăcăminte pentru screening-ul în prima linie;
3. modelarea predictivă a focarului de pandemie și impactul acestuia, împreună cu sprijinul decizional în implementarea strategiilor de atenuare;
4. sistem de avertizare timpurie;
5. instrument de gestionare a crizelor care definește rolurile și acțiunile actorilor cheie în timpul gestionării crizelor;
6. instrument de generare a scenariilor pentru crearea scenariilor de instruire;
7. tabloul operațional comun ca interfață principală a soluției care permite un răspuns coordonat în timp util.

Setul de instrumente este însoțit de un set de ghiduri privind implementarea eficientă a principiilor de comunicare a riscurilor și a celor mai bune practici în planurile de pregătire și răspuns interinstitutional.

Utilizarea setului de instrumente STAMINA va fi demonstrat prin intermediul a 12 demonstratori la scară mică națională și regională și un exercițiu de simulare la scară mare transfrontalier care va implica toți partenerii consorțiului.

Beneficiile participării ca invitat în cadrul proiectului STAMINA:
– flux de informații în timp real;
– acces la sistemul de avertizare timpurie;
– posibilitatea de participare în pachet de lucru pentru specificare cerințe conform necesităților organizației;
– posibilitatea de participare în pachet de lucru testare și validare tehnologii;
– consultanță gratuită referitoare la noile tehnologii în domeniu (state-of-the-art);
– posibilitatea definirii unui caz de utilizare și implementarea tehnologiilor rezultate din proiect;
– acces preferențial și discount la tehnologii comerciale ale partenerilor din proiect;
– schimb de experiență cu alte organizații similare din Europa;
– vizibilitatea prin diseminare și comunicare.