Luna trecută, Septembrie 2021, partenerii din România din cadrul consorțiului STAMINA s-au întâlnit cu reprezentanții partenerului STAMINA  – Brunel University London și au discutat despre utilizarea modelelor FACS și CHARM în trial-ul românesc, care va avea loc anul viitor ca și parte din proiectul STAMINA. FACS (Flu And Coronavirus Simulator = simulator pentru gripă și coronavirus) este un model bazat pe agenți care simulează răspândirea covid-19 într-o populație pe baza unor parametri de intrare (rata de infectare, mortalitate, date demografice, locații ale clădirilor și mișcarea oamenilor). CHARM (dynamiC Hospital wARd Management = managementul dinamic al secțiilor de spital) este un instrument de simulare a evenimentelor discrete pentru managementul resurselor (spre exemplu paturi ATI) și poate ajuta în înțelegerea și mitigarea lipsei resurselor în diferite scenarii pandemice.

De la lansarea proiectului, Consorțiul STAMINA a reușit cu succes să încurajeze spiritul de echipă, fiecare partener, indiferent de mărimea acestuia, fiind invitat să se implice în dezbaterea oricăror aspecte care ar putea conduce la crearea și menținerea unei sinergii pe termen lung în scopul maximizării impactului final. Aceasta înseamnă, în practică, faptul că România va beneficia de soluții inovative, validate la nivel european.


Last month, September 2021, the Romanian partners within the STAMINA consortium met the STAMINA partner – Brunel University London and discussed about the use of FACS and CHARM models in the Romanian trial, which is going to take place next year as part of the STAMINA project. Flu And Coronavirus Simulator (FACS) is an agent-based model that simulates the spread of the covid-19 within a population based on different input parameters (infection rate, mortality, demographics, building locations and people movement). dynamiC Hospital wARd Management (CHARM) is a discrete-event simulation tool for resource management (for example ICU beds) and can help understanding and mitigating resource shortages in case of different pandemic scenarios.

From the beginning of the project, the STAMINA Consortium has successfully managed to encourage team spirit, each partner, regardless of its size, being invited to get involved in debating any topics that could lead to the creation and maintenance of long-term synergy in order to maximize the final results. This means, in practice, that Romania will benefit from innovative solutions, validated at European level.