Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala de Cruce Roșie sector 5 București furnizează module de inițiere în acordarea primului ajutor medical de bază – pentru elevi (cu vârsta începând de la 14 ani împliniți) și/sau adulți.

Curricula modulelor se va adapta nivelului grupelor de cursanți, precum și corespunzător solicitărilor acestora. Grupele se formează de la cel puțin 10 cursanți.

Durata modulelor este de 2 – 4 ore și cuprinde atât prezentarea noțiunilor teoretice și simulări practice pe manechin.

Pentru înscrieri:

Tel.: 0724 195 245

E-mail: crucearosie.sector5@gmail.com / sector5@crucearosie.ro,

WWW.crucearosie5.ro/cursuri