INVITAȚIE

SNCRR – Filiala de Cruce Roșie sector 5 București este implicată – pentru prima dată – în parteneriat internațional, împreună cu alți 37 de Parteneri, în cadrul unui proiect de cercetare:„STAMINA: Demonstration of intelligent decision support for pandemic crisis prediction and management within and across European borders”, finanțat în cadrul programului “Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)” cu o durată de 12 luni, printr-un Acord de subvenție multi – beneficiar acordat de către Uniunea Europeană. Partenerii din cadrul Consorțiului STAMINA sunt nominalizați în documentul atașat prezentei.

În această calitate – ne face o deosebită plăcere de a vă invita să vă exprimați acordul de participare în cadrul Workshop-urilor de prezentare a Proiectului și a instrumentelor de lucru dezvoltate în cadrul acestuia pentru a sprijini lupta împotriva pandemiilor.

STAMINA dezvoltă un set de instrumente inteligente de susținere a deciziilor pentru predicția și managementul pandemiei și demonstrează utilizarea sa de către practicieni la nivel național și regional în interiorul și peste granițele UE. Setul de instrumente STAMINA va permite planificatorilor naționali și primilor respondenți să anticipeze și să răspundă „cunoscuților necunoscuți” în efortul lor zilnic de a spori securitatea sănătății. Funcționalitatea principală a setului de instrumente include:

• Analize web în timp real și social media care vizează monitorizarea încrederii publicului și semnalarea posibilelor focare de boală,

• POCT și dispozitive de diagnosticare inteligente purtabile pentru screeningul de primă linie,

• Modelarea predictivă a focarului de pandemie și impactul acestuia, împreună cu sprijinul decizional în implementarea strategii de atenuare,

• Sistem de avertizare timpurie,

• Instrument de gestionare a crizelor care definește rolurile și acțiunile actorilor cheie în timpul gestionării crizelor,

• Instrument de generare a scenariului pentru crearea de scenarii de instruire,

• Imagine operațională comună ca principală interfață a soluției care permite un răspuns coordonat în timp util.

Setul de instrumente este însoțit de un set de linii directoare privind punerea în aplicare eficientă a principiilor de comunicare a riscurilor și a celor mai bune practici în planurile de pregătire și răspunsuri organizatorice. Utilizarea setului de instrumente STAMINA va fi demonstrată prin 12 simulări(demonstranții) de nivel național și regional de dimensiuni mici și un exercițiu de simulare transfrontalieră la scară largă, care implică toți partenerii consorțiului.

Participarea dumneavoastră la activitățile de prezentare ale proiectului STAMINA și a Instrumentelor dezvoltate este foarte importantă pentru consacrarea unor rezultate ulterioare pozitive în lupta cu pandemiile, deoarece puteți sprijini informarea populației generale și a principalilor actori comunitari asupra modului în care, folosind instrumentele inovative create, aceștia pot să inițieze în comunitățile lor proiecte comprehensive în domeniul asigurării securității și sănătății persoanei. Considerăm că prin participarea dumneavoastră putem împreună consolida o comunitate conștientă de importanța implicării individuale ori instituționale în lupta împotriva pandemiilor și care, astfel, poate determina schimbările necesare în contextul actual.

Cu speranța că veți onora invitația noastră, vă rugăm să confirmați acceptul Dvs. de participare, printr-un mesaj de răspuns la adresa de e-mail: crucearosie.sector.5@gmail.com, sector5@crucearosie.ro până la data de 20.09.2020, cu mențiunea: Confirmare STAMINA.

Așteptăm cu deosebit interes confirmarea Dvs.Vă mulțumim,

Cu considerație,

Ana UNGUREANU,
Filiala de Cruce Roșie sector 5 București
Coordonator Proiect Partener