Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala de Crucea Roșie sector 5 București organizează cursuri de pregătire în acordarea primului ajutor de bază pentru persoane fizice și juridice corespunzător Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a securității și sănătății în muncă, articolele 10 și 11.

Următorul modul de inițiere în prim ajutor medical de bază este programat după cum urmează:
în zilele de 10 si 11 iunie 2021, în intervalul orar 14:00 – 20:00.

Cursul se va desfășura la sediul Filialei din: str. Calea Rahovei – 217, bl. 12, sc. 1, ap. 2, interfon 02 (acces direct cu mașina din strada Vistierilor).

Rog să confirmați participarea Dvs. – prin transmiterea formularului de înscriere la curs pe adresa: sector5@crucearosie.ro și/ sau prin SMS la tel. 0734449940.