Filiala de Cruce Roșie sector 5 București a fost Partener – în calitate de Sponsor al Evenimentului organizat de CONIL – ”Festivalul Integrării”.

Au fost oferite 1500 pachetele igienice pentru tot atâția copii – care sunt în situații speciale, precum și un curs de inițiere în prim ajutor medical de bază – pentru 20 de salariați CONIL – care lucrează cu tinerii cu nevoi speciale.