Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala de Cruce Roșie sector 5 București furnizează cursuri de inițiere în acordarea primului ajutor medical de bază – la solicitarea persoanelor fizice (cu vârsta de 18 ani împliniți) și/sau persone juridice (pentru reprezentanții/salariații proprii).

Modulele de curs se organizează în București, la sediul Filialei, precum și/sau la sediul Angajatorilor care solicită înscrierea unei grupe de cel puțin 10 cursanți.

La sediul Filialei cursurile se organizează bi-lunar în zilele de vineri și sâmbătă – din prima și a doua săptămână a fiecărei luni.

Programul de formare are durata de 12 ore repartizate în două module: 4 ore pregătire teoretică și 8 de ore pregătire practică  (grupate în două zile calendaristice).

La finalul cursului participanții vor obține un Certificat recunoscut internațional – și legitimație care atestă abilitățile de Salvator Calificat. Prelungirea valabilității legitimației se face anual prin parcurgerea unui modul de reîmprospătare cunoștințe și testare abilități – cu durata de 6 ore.

Costul cursului: 250 lei / cursant, 10 lei certificarea  

Modul de reîmprospătare și vizare legitimație: 150 lei/an

Costul cursului: 2500 lei / cursant, 10 lei certificarea  

Modul de reîmprospătare și vizare legitimație: 150lei/an

Pentru înscrieri: aplicație electronică Prim ajutor,

Mobil: 0724195245, 0734449940

E-mail: crucearosie.sector5@gmail.com / sector5@crucearosie.ro,

WWW.crucearosie5.ro/cursuri