Poziție deschisă – ”Responsabil pentru Restabilirea Legăturilor Familiale” –

Durata: 6 luni, cu posibilitatea prelungirii încă 12 luni!

CV  + Scrisoare de intenție: sector5@crucearosie.ro, până la data de 17 august 2022!

Încurajăm Voluntarii Crucea Roșie să aplice!


Ca urmare a promovării ofertei vacante de Responsabil Restabilirea Legăturilor Familiale –
au fost înregistrate un număr de 6 candidaturi – din rândul Voluntarilor Crucea Roșie activi în cadrul Filialei sector 5 București.
Le mulțumim și le urăm succes tuturor!

 

Funcția și descrierea postului pentru Responsabil Restabilirea Legăturilor Familiale (RFL)

la Filiala CRR

Crucea Roșie Română (CRR)

 

 

Numele postului:                             Responsabil Restabilirea Legăturilor Familiale la Filiala CRR

Organizația:                                       Crucea Roșie Română (CRR)

Locul de munca:                              Filiala CRR

Departament:                                   Departamentul de căutări persoane RFL

Raportare la:                                     Mihai Bodonea

 

 

Scopul postului: stabilirea, consolidarea și menținerea capacităților RFL în filialele CRR locale

 

Cunoștințe și experiență minime necesare

 • Gradul universitar sau echivalent
 • 1 an de activitate în domeniul umanitar
 • Experiență ca voluntar (de preferat)
 • Experienta minima in administrare de birou
 • Capabil să lucreze în echipă
 • Capabil să călătorească (vizitați filialele CRR după caz)
 • Cunoștințe bune de calculator
 • Bune abilități de comunicare
 • Vorbitor nativ român
 • Buna cunoastere a limbii engleze
 • Cunoașterea oricărei alte limbi străine este un avantaj (ex. ucraineană, rusă)

 

Principalele responsabilități și sarcini

 • Sub supravegherea șefului unității RFL al CRR, FO RFL asigură:

 

Sprijin administrativ șefului unității RFL:

 • Gestionarea corectă a bugetul și cheltuielilor RFL
 • Menținerea înregistrărilor financiare ale tuturor cheltuielilor RFL
 • Asigurarea implementării corecte a planurilor, bugetului și activităților relevante ale voluntarilor
 • Centralizarea și răspunderea activităților generale RFL
 • Menținerea legăturilor și colaborarea cu alte departamente relevante CRR, rețeaua RFL și toate autoritățile, rețelele, partenerii implicați în RFL, în colaborare cu șeful unității RFL sau în numele acestuia
 • Participarea la conferințe, seminarii, întâlniri interne și externe legate de sarcină

 

Analiza, managementul si urmarirea activitatilor RFL

 • Contribuirea la evaluarea, proiectarea, planificarea, implementarea și monitorizarea activităților RFL în funcție de nevoi
 • Înțelegerea liniilor directoare/procedurilor de lucru RFL și asigurarea implementării acestora de către voluntari
 • Asigurarea unei bune primiri a solicitanților care sosesc la Filialele CRR.
 • Înregistrarea și/sau să organizarea înregistrarilor tuturor cazurilor individuale RFL, asigurând depunerea acestora folosind sistemul RFL pentru schimburi securizate de fișiere
 • Organizarea și menținerea sistemului de fișiere RFL în filială
 • Furnizarea de statistici și rapoarte periodice privind activitățile și serviciile RFL oferite beneficiarilor
 • Respectarea principiilor de confidențialitate și protecție a datelor cu character personal

 

Sprijin pentru personalul CRR și voluntarii implicați în activități RFL

 • Lucrul îndeaproape cu echipa RFL de la Sediul Central pentru a asigura transferul fără probleme de date între teren și SC
 • Sprijinirea voluntarilor în îndeplinirea sarcinilor RFL după cum este necesar
 • Identificarea oricărei cerințe și acționarea în timp util
 • Susținerea Principiilor Fundamentale ale Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semiluna Roșie

 

Alte sarcini

 • Îndeplinirea oricărei alte sarcini date de Seful biroului RFL al CRR.

Vor fi selectați maxim 3 candidați per filială care vor susține un interviu online, în limba engleză, împreună cu colegii de la CICR. Persoanele selectate în urma interviurilor vor fi invitate la București pentru 1 training ce va dura 3 zile. 

Menționăm  faptul că Responsabilul pentru Restabilirea Legăturilor Familiale va acoperi județele limitrofe și va călători unde vor fi cazuri de Restabilire a Legăturilor Familale, diseminând astfel cunoștințele învățate la training și celorlalți colegi din filialele învecinate. Salariul este de 1260 euro brut / luna.