Cunoştinţe de bază despre
Mişcarea Internaţională de Cruce Roşie

Istoricul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România
și Principiile Fundamentale

Mișcarea Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie este o mișcare umanitară internațională a cărei misiune este de a proteja viața și sănătatea oamenilor, de a asigura respectul față de ființa umană, de a preveni și alina suferința oamenilor, fără vreo discriminare de naționalitate, rasă, religie, clase sociale sau opinii politice.

Termenul cel mai răspândit este de Crucea Roșie Internațională, deși acesta este folosit greșit, deoarece nu există nicio organizație cu acest nume. În realitate, mișcarea constă în mai multe organizații distincte, independente din punct de vedere legal, însă unite în cadrul aceleiași mișcări prin principii de bază, obiective, simboluri, statute și organe de conducere comune.

In prezent, părțile componente ale mișcării sunt:
• Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR) este o instituție umanitară privată, înființată în 1863, la Geneva, Elveția. Comitetul cuprinde 25 de membri și are o autoritate unică în cadrul dreptului internațional umanitar privind protejarea vieții și demnității victimelor conflictelor armate naționale și internaționale.
• Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie a fost înființată în 1919. Astăzi coordonează activitățile întreprinse între cele 185 de Societăți Naționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie. Sediul Federației se află la Geneva, Elveția.
• Societățile Naționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie există în aproape toate țările lumii. La ora actuală, 185 de societăți naționale
sunt recunoscute de Comitetul Internațional al Crucii Roșii și admise ca membre cu drepturi depline în cadrul Federației. Fiecare entitate
lucrează în țara de origine.

Crucea Roșie s-a născut la inițiativa unui om de afaceri elvețian, Henry Dunant – în anul 1859, după Bătălia de la Solferino, a adunat oameni din satul învecinat și a petrecut trei zile, fără întrerupere, pentru a îngriji răniții.

Mai târziu, a atras atenția lumii asupra necesității de a înființa societăți de ajutor și de a promova un acord și la persoanele care îi îngrijesc.

La 9 februarie 1863, la Geneva, Henry Dunant înființează „Comitetul celor cinci” cu scopul de a examina ideile expuse în cartea sa (Amintiri din Solferino) și de a organiza o conferință pentru implementarea lor.

La 22 august 1864, se adoptă prima Convenție de la Geneva ”pentru ameliorarea condițiilor răniților de pe câmpurile de luptă”.

Emblema Crucii Roșii, o cruce roșie pe fond alb, a fost adoptată la Conferința Internațională din 1863 ca semn distinctiv pentru societățile voluntare care asistau soldații răniți.

În 1864 s-a adoptat acest simbol în prima Convenție de la Geneva, ca semn distinctiv pentru serviciile medicale militare. Ideea care a condus la adoptarea emblemei de cruce roșie a fost aceea de a conferi statut neutru celor care asistau răniții și, astfel, de a asigura protecția acestora pe câmpul de luptă.

Emblema este un simbol care, fie conferă protecție, fie indică apartenența la Mișcare. Alte simboluri folosite sunt Semiluna Roșie și Cristalul (rombul) Roșu, care sunt acceptate de anumite țări și populații locale.

Folosirea abuzivă a emblemei se pedepsește prin lege.

Există 190 de societăți naționale admise ca fiind membre cu drepturi depline sau observatoare în lume.

Există aproximativ 97 de milioane de persoane la nivel mondial care lucrează cu și în Crucea Roșie (la CICR, Federație și la societățile naționale).

Există aproximativ 300.000 de membri permanenți în toată lumea.

Ziua Internațională a Crucii Roșii este sărbătorită pe data de 8 mai.

Cele șapte principii fundamentale ale

Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie

Umanitate
Crucea Roșie se angajează să prevină și să aline suferințele oamenilor în orice împrejurare. Scopul său este acela de a proteja viața și sănătatea acestora și de a asigura respectarea ființei umane. Mișcarea promovează înțelegerea mutuală, prietenia, cooperarea și o pace durabilă între toate popoarele.
Conform principiului Umanității, orice ființă umană aflată în suferință, oriunde s-ar afla, trebuie să fie ajutată, chiar dacă acest lucru este dificil de făcut. Scopul Mișcării este de a proteja viața și sănătatea și de a asigura respectarea ființei umane – pe timp de pace, dar și pe timp de război.

 

Imparțialitate
Crucea Roșie nu face nici o deosebire de naționalitate, rasă, religie,origine socială sau apartenență politică. Ea se dedică numai
ajutorării indivizilor pe măsura suferințelor lor și acordă ajutornprioritar celor mai urgente nenorociri.
Non-discriminarea reprezintă o regulă care cere ca orice distincțienîntre indivizi să fie ignorată, ca asistența să fie acordată la fel șinpentru prieteni și pentru inamici și ca unicul criteriu folosit să fie nevoia de ajutor.

 

Neutralitate
În scopul menținerii încrederii tuturor, Mișcarea se abține să ia parte la ostilități și la controverse de ordin politic, rasial,religios sau ideologic. Neutralitatea arată că organizația Crucea Roșie nu se implică și nu adoptă nici o poziție în controverse politice, religioase, rasiale sau ideologice. Dacă organizația Crucea Roșie ar adopta o anumită poziție, ea ar pierde încrederea unei părți a populației și nu ar mai putea să-și continue activitățile. Oricărui membru sau voluntar al Crucii Roșii i se cere să se comporte într-un mod neutru.

 

Independența
Crucea Roșie este independentă. Auxiliare autorităților publice în activitățile umanitare și supuse legilor care le guvernează țările, Societățile Naționale trebuie să-și păstreze o autonomie care să le permită să acționeze întotdeauna numai conform Principiilor sale Fundamentale.
Nici o organizație de Cruce Roșie nu poate accepta să fie subordonată unui partid politic sau să devina un instrument al politicii guvernamentale.
Independența se referă și la relația cu donatorii sau sponsorii. Nu se pot accepta bani dacă cel care îi oferă pune condiția ca suma să fie folosită pentru o anumită categorie de persoane, prin excluderea oricărui alt grup de persoane ale căror nevoi ar putea fi mai mari.

 

Voluntariat
Este o mișcare de ajutor voluntar și dezinteresat.
Voluntariatul reprezintă dorința altruistă a unei persoane de a îndeplini anumite sarcini pentru altcineva, într-un spirit de fraternitate umană. Acest principiu arată că activitatea Crucii
Roșii și a Voluntarilor săi este susținută de angajamentul individual și de dedicarea față de un scop umanitar și nu este inspirată de dorința de câștig financiar, ci de angajamentul individual și de dedicarea față de un scop umanitar.

 

Universalitate
Mișcarea Internațională de Cruce Roșie, în cadrul căreia toate Societățile Naționale au drepturi egale și datoria de a se întrajutora, este universală.
Suferința este universală; ea poate afecta pe oricine, de aceea și alinarea suferinței trebuie să aibă un caracter universal. Principiul universalității impune o responsabilitate colectivă din partea Mișcării.

Societatea Națională de Cruce Roșie din România este o organizație umanitară, membră a Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și este abilitată prin lege să asigure asistența umanitară în caz de dezastre și să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile.

MISIUNE: Crucea Roșie Română asistă persoanele vulnerabile în situații de dezastre și de criză. Prin programele și activitățile sale în beneficiul societății, contribuie la prevenirea și alinarea suferinței sub toate formele, protejează sănătatea și viața, promovează respectul față de demnitatea umană, fără nicio discriminare bazată pe naționalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenență socială sau politică.

VIZIUNE: Prin acțiunea sa unitară, Crucea Roșie Română se adaptează schimbărilor din cadrul societății pentru a putea sprijini comunitățile să facă față situațiilor de criză și suferinței umane.

Crucea Roșie Română este organizată după principiul teritorial, fiind alcătuită din:
• 47 de filiale județene și filiale ale sectoarelor Municipiului București
• 713 subfiliale municipale, orășenești și comunale

Societatea Națională de Cruce Roșie din România

Website: www.crucearosie.ro

Canal YouTube Crucea Roșie Română

Filiala de Cruce Roşie Sector 5 Bucureşti este persoană juridică de drept public, funcționează corespunzator Legii nr. 139 / 1995.

Servicii

  • asistență umanitară de urgență;
  • intervenții în situații de urgență; 
  • activități socio-medicale, educație pentru sănătate; 
  • acordarea primului ajutor medical de bază, formare în acordarea primului ajutor; 
  • activități socio-educative în domeniul dreptului internațional umanitar; 
  • Serviciul socio- medical Ambulanța Crucii Roșii (AMBU – CR).

© 2023 Filiala de Cruce Roșie Sector 5

  • Politica de confidențialitate

Societatea Națională de Cruce Rosie din România
Filiala de Cruce Rosie Sector 5 București

Calea Rahovei nr. 217, Bl. 12, Sc. A, ap. 2, sector 5, 050896` București - România

tel: 0734449940

e-mail: crucearosie.sector.5@gmail.com